Chrome 126 phiên bản thử nghiệm

Trừ phi có ghi chú khác, những thay đổi sau đây áp dụng cho bản phát hành kênh thử nghiệm beta mới nhất của Chrome dành cho Android, ChromeOS, Linux, macOS và Windows. Tìm hiểu thêm về các tính năng được liệt kê tại đây thông qua các đường liên kết được cung cấp hoặc trong danh sách trên ChromeStatus.com. Chrome 126 là phiên bản thử nghiệm kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2024. Bạn có thể tải xuống những bản phát hành mới nhất trên Google.com dành cho máy tính hoặc trên Cửa hàng Google Play trên Android.

CSS

Bản phát hành này bổ sung một tính năng mới về Dịch vụ so sánh giá (CSS).

Hiệu ứng chuyển đổi chế độ xem trên nhiều tài liệu cho thao tác điều hướng trên cùng nguồn gốc

Trước đây, bạn phải tái cấu trúc trang web theo SPA để sử dụng View Transitions API. Nay không còn như vậy nữa. Hiệu ứng chuyển đổi khung hiển thị hiện đã có sẵn cho các thao tác điều hướng cùng nguồn gốc. Bạn có thể tạo hiệu ứng chuyển đổi khung hiển thị giữa hai tài liệu khác nhau có cùng nguồn gốc.

Để bật chuyển đổi chế độ xem trên nhiều tài liệu, cả hai đầu cần phải chọn tham gia. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng quy tắc at @view-transition và đặt chỉ số mô tả navigation thành auto.

@view-transition {
  navigation: auto;
}

Hoạt động chuyển đổi chế độ xem trên nhiều tài liệu sử dụng các thành phần và nguyên tắc giống như hiệu ứng chuyển đổi giữa các chế độ xem nhiều tài liệu. Các phần tử đã áp dụng view-transition-name sẽ được ghi lại và bạn có thể tuỳ chỉnh ảnh động bằng ảnh động CSS.

Tìm hiểu thêm trong tài liệu về View Transitions API.

API web

Ban đầu, bài đăng này giới thiệu tính năng Tự động cài đặt nội dung toàn màn hình. Tính năng này hiện đã được chuyển sang Chrome 127.

Tiện ích mở rộng điều kiện kích hoạt API Gamepad

Mở rộng giao diện GamepadHapticActuator để hiển thị chức năng kích hoạt rumble trên web cho các tay điều khiển trò chơi tương thích. Tiện ích này sẽ cho phép các ứng dụng web tận dụng Gamepad API để rung các điều kiện kích hoạt của những thiết bị tay điều khiển trò chơi được trang bị chức năng này.

Tham số signalapplication của OpusEncoderConfig

Các tham số OpusEncoderConfig.signalOpusEncoderConfig.application được liên kết trực tiếp với các nút điều chỉnh bộ mã hoá dành riêng cho phương thức triển khai. Điều này cho phép các tác giả web đưa ra gợi ý về loại dữ liệu đang được mã hoá và bối cảnh mà dữ liệu đang được sử dụng.

signal có thể là một trong các giá trị "auto", "music", "voice". Cấu hình này định cấu hình bộ mã hoá để có hiệu suất tốt nhất trong việc mã hoá loại dữ liệu đã chỉ định. application có thể là một trong các giá trị "voip", "audio", "lowdelay". Tính năng này định cấu hình bộ mã hoá sao cho dễ đọc lời nói, tái tạo trung thực dữ liệu đầu vào gốc hoặc độ trễ ở mức tối thiểu.

PointerEvent.deviceId để viết mã bằng nhiều bút

Khi các thiết bị có khả năng nhập bằng bút nâng cao ngày càng trở nên phổ biến, nền tảng web cần phải tiếp tục phát triển để hỗ trợ đầy đủ những tính năng nâng cao này nhằm mang lại trải nghiệm phong phú cho cả người dùng cuối và nhà phát triển. Một trong những tiến bộ đó là khả năng trình số hoá của thiết bị có thể nhận dạng nhiều thiết bị bút tương tác cùng lúc với thiết bị đó.

Tính năng này là một phần mở rộng cho giao diện PointerEvent để thêm một thuộc tính mới là deviceId. Thuộc tính này đại diện cho một giá trị nhận dạng duy nhất và ổn định trong phiên, được tách biệt với tài liệu mà nhà phát triển có thể tin tưởng sử dụng để xác định từng bút tương tác với trang.

Ứng dụng web dạng thẻ trên ChromeOS

PWA trong một cửa sổ độc lập chỉ có thể mở một trang tại một thời điểm. Một số ứng dụng mong muốn người dùng mở nhiều trang cùng một lúc. Chế độ thẻ sẽ thêm một dải thẻ vào các ứng dụng web độc lập trong ChromeOS cho phép mở nhiều thẻ cùng một lúc.

Tính năng này sẽ thêm một chế độ hiển thị mới là "tabbed" và một trường tệp kê khai mới để cho phép các tuỳ chỉnh đối với dải thẻ.

Phương thức toJSON() cho GeolocationCoordinatesGeolocationPosition

Thêm các phương thức .toJSON() vào giao diện GeolocationCoordinatesGeolocationPosition. Thao tác này cho phép chuyển đổi tuần tự các đối tượng này bằng JSON.stringify().

Hỗ trợ onscrollend visualViewport

Sự kiện JavaScript scrollend sẽ kích hoạt để báo hiệu rằng một thao tác cuộn đã kết thúc.

Giao diện visualViewport bao gồm một trình xử lý sự kiện onscrollend sẽ được gọi khi một thao tác cuộn trên visualViewport kết thúc. Chrome đã hỗ trợ việc thêm trình nghe sự kiện cuộn thông qua visualViewport.addEventListener("scrollend"). Thao tác này chỉ giúp bạn có thể thêm một trình nghe sự kiện bằng cách sử dụng visualViewport.onscrollend.

Siêu giao diện IDL web WebGLObject

Tính năng này hiển thị loại WebGLObject trong cùng ngữ cảnh nơi API WebGL hiển thị – trên luồng chính và trình thực thi.

Chuyển đổi được mã hoá WebRTC: Sửa đổi các chức năng Siêu dữ liệu

Một số trường hợp sử dụng Chuyển đổi được mã hoá WebRTC liên quan đến việc thao túng không chỉ tải trọng của khung âm thanh hoặc video được mã hoá mà còn cả siêu dữ liệu của nó. Ví dụ:

Thay đổi dấu thời gian của một khung hình để tạo độ trễ. Việc thay đổi loại MIME của khung nếu hoạt động biến đổi làm thay đổi loại tải trọng. Chuyển tiếp nội dung nghe nhìn đến một kết nối ngang hàng mới đã được thiết lập để sử dụng các giá trị siêu dữ liệu khác nhau.

Tính năng này cho phép API chuyển đổi được mã hoá của WebRTC kiểm soát siêu dữ liệu khung hình âm thanh và video.

Hỗ trợ SVG cho API Bảng nhớ tạm không đồng bộ

Chuyển sang UTF-8 trên Windows trong khi ghi định dạng image/svg+xml vào bảng kẹp. Định dạng HTML đã sử dụng UTF-* trên Windows, nên sẽ cho phép sao chép và dán hình ảnh SVG từ bảng nhớ tạm.

Trên tất cả các nền tảng được hỗ trợ khác, image/svg+xml được chuyển đổi tuần tự thành UTF-8 trước khi được ghi vào bảng nhớ tạm.

Vui lòng đọc thêm trong bài viết Hỗ trợ SVG cho API Bảng nhớ tạm không đồng bộ.

Bật lại API CloseWatcher và đóng các yêu cầu đối với <dialog>popover=""

API CloseWatcher cho phép xử lý các yêu cầu đóng, chẳng hạn như khoá ESC trên nền tảng máy tính hoặc thao tác quay lại hay nút trên Android, theo cách thống nhất. Tính năng này ban đầu được vận chuyển trong Chrome 120, nhưng đã bị vô hiệu hoá do một hoạt động tương tác không mong muốn với <dialog>. Tính năng này đã được bật lại trong Chrome 126 sau một số điểm cải tiến về hành vi để giảm thiểu các vấn đề gặp phải.

Hỗ trợ Khung hỗ trợ tiếp cận Tự động hoá giao diện người dùng trên Windows

Microsoft đã hợp tác với nhóm Chrome để hỗ trợ trực tiếp khung Tự động hoá giao diện người dùng (UIA) trên Windows, giúp các công cụ hỗ trợ tiếp cận giao tiếp với trình duyệt dễ dàng hơn. Quá trình phát hành dần cho bản ổn định, bắt đầu từ Chrome phiên bản 126. Việc này cho phép ứng dụng Điều khiển bằng giọng nói hoạt động trên mọi trình duyệt dựa trên Chromium và nâng cao trải nghiệm người dùng cho tất cả các công cụ hỗ trợ tiếp cận dựa trên UIA, chẳng hạn như Trình đọc và Kính lúp. Công việc này cũng sẽ loại bỏ lớp mô phỏng UIA của Windows, đây là nguồn gốc của nhiều vấn đề về hiệu suất trong Chromium trên Windows.

Tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về tính năng hỗ trợ UIA trên Windows.

Bản dùng thử theo nguyên gốc mới

Trong Chrome 126, bạn có thể chọn tham gia các bản dùng thử theo nguyên gốc mới sau đây.

FedCM là tín hiệu tin cậy cho Storage Access API

Đối chiếu API FedCM và API Truy cập bộ nhớ bằng cách đưa ra một FedCM trước đó sẽ cấp lý do hợp lệ để tự động phê duyệt yêu cầu truy cập bộ nhớ.

Khi người dùng cấp quyền sử dụng danh tính của họ với một Nhà cung cấp danh tính (IdP) bên thứ ba trên một Bên tin cậy (RP), nhiều IdP (nhà cung cấp danh tính) sẽ yêu cầu cookie của bên thứ ba để hoạt động chính xác và bảo mật. Đề xuất này nhằm đáp ứng yêu cầu đó một cách riêng tư và bảo mật bằng cách cập nhật các tuỳ chọn kiểm tra quyền của API Truy cập bộ nhớ (SAA) để không chỉ chấp nhận hoạt động cấp quyền được đưa ra thông qua lời nhắc truy cập vào bộ nhớ, mà còn chấp nhận hoạt động cấp quyền do lời nhắc FedCM đưa ra.

Một thuộc tính chính của cơ chế này là giới hạn việc cấp quyền cho những trường hợp mà RP cho phép rõ ràng thông qua chính sách về quyền FedCM, thực thi chế độ kiểm soát trên từng khung hình đối với RP và ngăn chặn sự giám sát thụ động của IdP ngoài những khả năng mà FedCM đã cấp.

Đăng ký FedCM làm tín hiệu tin cậy cho bản dùng thử theo nguyên gốc Storage Access API.

Chọn không sử dụng bản xem trước nội dung nghe nhìn

Bản dùng thử theo nguyên gốc đảo ngược này không cho các trang web ra mắt Bản xem trước nội dung nghe nhìn.

Chrome sẽ cung cấp bản xem trước theo thời gian thực đối với nguồn đầu vào máy ảnh và micrô tại thời điểm các trang web yêu cầu quyền truy cập vào máy ảnh và micrô. Những thông tin này cũng sẽ có trong thông tin trang của trang web.

Ngoài ra, người dùng có nhiều thiết bị sẽ có thể chọn camera và micrô tại thời điểm yêu cầu cấp quyền, trừ phi trang web đó đã yêu cầu một thiết bị cụ thể thông qua getUserMedia().

Để loại trừ trang web của bạn khỏi bản xem trước nội dung nghe nhìn, hãy đăng ký bản dùng thử theo nguyên gốc chọn không xem trước nội dung nghe nhìn.

FedCM: API Tiếp tục, API thông số, API trường, Nhiều cấu hình, Nhãn tài khoản tuỳ chỉnh

Nhà phát triển có thể bắt đầu tham gia dùng thử theo nguyên gốc gói tính năng FedCM dành cho máy tính có thể bao gồm cả yêu cầu uỷ quyền. Gói này bao gồm API Tiếp tục FedCM, API Thông số, API Trường, Nhiều cấu hình và Nhãn tài khoản tuỳ chỉnh. Thao tác này sẽ bật trải nghiệm giống như quy trình uỷ quyền OAuth liên quan đến hộp thoại cấp quyền do IdP cung cấp.

Thử nghiệm ngừng sử dụng vùng chứa cuộn có thể làm tâm điểm trên bàn phím

Tính năng này ra mắt những thay đổi sau:

  • Theo mặc định, trình cuộn có thể làm tâm điểm nhấp chuột và có thể lập trình để làm tâm điểm.
  • Theo mặc định, trình cuộn không có phần tử con có thể làm tâm điểm sẽ có thể làm tâm điểm bằng bàn phím.

Đây là một điểm cải tiến quan trọng để giúp mọi người dùng dễ tiếp cận trình cuộn và nội dung trong cuộn hơn. Bạn có thể đọc thêm về các lợi ích của tính năng này trong bài đăng Trình cuộn có thể làm tâm điểm trên bàn phím.

Chúng tôi đã cố gắng áp dụng những thay đổi này và nhận thấy rằng một số ít trang web không đạt được kỳ vọng về một số thành phần của trang web. Do đó, chúng tôi phải huỷ vận chuyển tính năng này để tránh sự cố này. Do các lợi ích hấp dẫn, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai tính năng này. Để các trang web bị ảnh hưởng có thêm thời gian di chuyển các thành phần, chúng tôi sẽ bắt đầu một giai đoạn thử nghiệm ngừng sử dụng. Nếu bật, tính năng KeyboardFocusableScrollers sẽ bị tắt.

Ngừng sử dụng và xoá

Không có trường hợp ngừng sử dụng hoặc xoá mới nào trong phiên bản Chrome này. Tuy nhiên, đây là bản phát hành Chrome cuối cùng có hỗ trợ các sự kiện đột biến. Các tính năng này sẽ bị xoá trong Chrome 127. Hãy đọc bài viết Các sự kiện thay đổi sẽ bị xoá khỏi Chrome để tìm hiểu thêm và chuẩn bị cho quá trình xoá này.