Tổng quan về CrUX

Báo cáo trải nghiệm người dùng trên Chrome (còn gọi là Báo cáo trải nghiệm người dùng trên Chrome, viết tắt là CrUX) là một tập dữ liệu phản ánh cách người dùng Chrome thực tế trải nghiệm các trang đích phổ biến trên web.

CrUX là tập dữ liệu chính thức của chương trình Các chỉ số quan trọng về trang web. Tất cả chỉ số Các chỉ số quan trọng về trang web tập trung vào người dùng đều được trình bày.

Dữ liệu CrUX được thu thập từ các trình duyệt thực trên khắp thế giới, dựa trên một số trình duyệt xác định điều kiện của người dùng. Một nhóm phương diệnmetrics được thu thập để cho phép chủ sở hữu trang web xác định trải nghiệm của người dùng trên trang web của họ.

Dữ liệu do CrUX thu thập được cung cấp công khai thông qua một số tools và được Google Tìm kiếm sử dụng để quyết định hệ số xếp hạng trải nghiệm trên trang.

Không phải tất cả nguồn gốc hoặc trang đều được thể hiện trong tập dữ liệu. Có các tiêu chí riêng đối với nguồn gốctrang, chủ yếu là những nguồn này phải có thể tìm được công khai và phải có số lượng khách truy cập đủ lớn để tạo tập dữ liệu có ý nghĩa thống kê.