קובץ Manifest V3 הוא הגרסה האחרונה של פלטפורמת התוספים. ביצענו כמה שינויים בממשקי ה-API הזמינים והוספנו כמה תכונות חדשות.

היעדים שלנו

המטרה של Manifest V3 היא להיות הצעד הראשון בחזון הפלטפורמה שלנו לשיפור הפרטיות, האבטחה והביצועים של תוספים. במקביל לשינויים בפלטפורמה, אנחנו פועלים כדי להעניק למשתמשים יותר הבנה ושליטה לגבי התוספים שיכולים לשמש. השלמת השינויים תימשך כמה שנים.

מה משתנה?

לתוספים במניפסט מגרסה V2 היה דף רקע ארוך טווח שצורך משאבים, גם כשתוסף לא פעל. במניפסט מגרסה V3 העברנו את ההקשר של הרקע ל-Service Workers, שפועלים רק בשעת הצורך.
קובץ Manifest V3 מבטל את היכולת של תוסף להשתמש בקוד באירוח מרוחק. המצב הזה יוצר סיכוני אבטחה בכך שהוא מאפשר הפעלה של קוד שלא נבדק בתוספים. בעקבות השינוי הזה, תוסף יכול להפעיל JavaScript רק אם הוא נכלל בחבילה שלו וכפוף לבדיקה על ידי חנות האינטרנט של Chrome.
אנחנו מוציאים משימוש את גרסת החסימה של webRequest API. לשם כך, נדרשו תוספים כדי להעביר את כל התנועה ברשת לשרת proxy, כדי לספק יכולות סינון, שהיו כלולות במחירי ביצועים ופרטיות. ה-declarativeNetRequest API החדש מספק חלופה בטוחה יותר לתרחישי שימוש רבים.
במניפסט מגרסה V3 יש גם כמה יכולות וממשקי API חדשים, שיפורים לפלטפורמה, כולל תמיכה בשיטות שמבוססות על הבטחה ועוד.

לאן להמשיך מכאן?

כאן מוסבר איך להעביר את התוסף.
הצגת פערים מרכזיים בפלטפורמות שסגרנו כחלק מהמעבר.
הצגת רשימת שינויים לקראת ההעברה.
עצות לפרסום תוסף מעודכן.