เอกสารอ้างอิงสำหรับส่วนขยาย Chrome
หากกำลังมองหาเอกสารประกอบไฟล์ Manifest V2 โปรดดูที่นี่