Khám phá các mẫu trong kho lưu trữ Mẫu tiện ích của Chrome . Hãy sử dụng các phần mở rộng này để tìm hiểu cách hoạt động của các phần mở rộng hoặc làm bước đầu để tạo các phần mở rộng của riêng bạn.