זמן החסימה הכולל

סה"כ זמן חסימה (TBT) הוא אחד מהמדדים שאחריהם מתבצע מעקב בקטע ביצועים בדוח Lighthouse. כל מדד מתעד היבט מסוים של מהירות הטעינה של דף.

בדוח Lighthouse מוצג TBT באלפיות השנייה:

צילום מסך של הבדיקה בנושא זמן החסימה הכולל ב-Lighthouse

מה נמדד TBT

השיטה TBT מודדת את משך הזמן הכולל שבו הדף חסום כך שלא יוכל להגיב לקלט של משתמשים, למשל לחיצות על העכבר, הקשות על מסך או לחיצות על המקלדת. הסכום מחושב על ידי הוספת הקטע החסום מכל המשימות הארוכות בין הצגת תוכן ראשוני (First Contentful Paint) ו-Time to Interactive. כל משימה שמופעלת במשך יותר מ-50 אלפיות השנייה היא משימה ארוכה. משך הזמן אחרי 50 אלפיות השנייה הוא החלק החוסם. לדוגמה, אם מערכת Lighthouse מזהה משימה באורך של 70 אלפיות השנייה, החלק החוסם יהיה 20 אלפיות השנייה.

איך מערכת Lighthouse קובעת את דירוג TBT

ציון ה-TBT הוא השוואה בין זמן ה-TBT של הדף לבין זמן ה-TBT במיליוני אתרים אמיתיים, כשהם נטענים במכשירים ניידים. ראו איך נקבעים ציוני המדדים כדי ללמוד איך מגדירים ערכי סף לציונים ב-Lighthouse.

בטבלה הבאה מוסבר איך לפרש את ציון ה-TBT:

זמן TBT
(באלפיות שנייה)
קידוד צבעים
0-200 ירוק (מהיר)
200-600 כתום (בינוני)
יותר מ-600 אדום (איטי)

איך לשפר את דירוג TBT

בקטע מה גורם למשימות הארוכות שלי? מוסבר איך לאבחן את שורש הבעיה של משימות ארוכות בחלונית 'ביצועים' בכלי הפיתוח ל-Chrome.

באופן כללי, הסיבות הנפוצות ביותר למשימות ארוכות הן:

איך לשפר את ציון הביצועים הכולל

אלא אם יש סיבה ספציפית להתמקד במדד מסוים, בדרך כלל עדיף להתמקד בשיפור של ציון הביצועים הכולל.

בקטע הזדמנויות בדוח Lighthouse אפשר לקבוע אילו שיפורים מניבים את הערך הגבוה ביותר לדף. ככל שההזדמנות גבוהה יותר, כך ההשפעה שלה על ציון הביצועים גדולה יותר. לדוגמה, בצילום המסך הבא של Lighthouse אפשר לראות שהסרת משאבים שחוסמים עיבוד תוביל לשיפור הגדול ביותר:

Lighthouse: הקטע 'הזדמנויות'

בדף הנחיתה של ביקורות הביצועים מוסבר איך לטפל בהזדמנויות שזוהו בדוח Lighthouse.

משאבים