ไม่ได้ปรับขนาดเนื้อหาอย่างถูกต้องสำหรับวิวพอร์ต

วิวพอร์ตเป็นส่วนหนึ่งของหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่แสดงเนื้อหาของหน้าเว็บ เมื่อความกว้างของเนื้อหาของหน้าเว็บเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าความกว้างของวิวพอร์ต ก็อาจแสดงผลในหน้าจออุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น หากความกว้างของเนื้อหาใหญ่เกินไป เนื้อหาอาจถูกลดขนาดลงให้พอดี ซึ่งทำให้อ่านข้อความได้ยาก

วิธีที่การตรวจสอบความกว้างของเนื้อหาของ Lighthouse ล้มเหลว

Lighthouse จะแจ้งเตือนหน้าเว็บที่มีความกว้างไม่เท่ากับความกว้างของวิวพอร์ต ดังนี้

การตรวจสอบ Lighthouse ที่แสดงเนื้อหาที่มีขนาดไม่ถูกต้องสำหรับวิวพอร์ต

การตรวจสอบจะไม่สำเร็จหาก window.innerWidth ไม่เท่ากับ window.outerWidth

วิธีทำให้หน้าเว็บพอดีกับหน้าจออุปกรณ์เคลื่อนที่

การตรวจสอบนี้เป็นวิธีการแบบวงกลมในการพิจารณาว่าหน้าเว็บได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือไม่ ดูพื้นฐานการออกแบบเว็บที่ตอบสนองตามอุปกรณ์ของ Google สำหรับภาพรวมวิธีสร้างหน้าที่เหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่

คุณข้ามการตรวจสอบนี้ได้ในกรณีต่อไปนี้

  • เว็บไซต์ของคุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับหน้าจออุปกรณ์เคลื่อนที่
  • ความกว้างของเนื้อหาในหน้าโดยเจตนาให้เล็กกว่าหรือใหญ่กว่าความกว้างของวิวพอร์ต

แหล่งข้อมูล