Overzicht van Poppenspeler

Puppeteer is een knooppuntbibliotheek die een API op hoog niveau biedt voor het besturen van Chrome of Chromium zonder hoofd via het DevTools Protocol . Het kan ook worden geconfigureerd om volledig (niet-headless) Chrome of Chromium te gebruiken.

Het Chrome DevTools-team onderhoudt de bibliotheek, maar we willen graag uw hulp en expertise bij dit project. Zie Bijdragen .

Wat kan ik doen?

De meeste acties die u handmatig in de browser kunt uitvoeren, kunt u doen met Puppeteer. Hier zijn een paar voorbeelden om u op weg te helpen:

  • Genereer schermafbeeldingen en PDF's van pagina's.
  • Crawl een SPA (Single-Page Application) en genereer vooraf gegenereerde inhoud (SSR of server-side rendering).
  • Automatiseer acties zoals het indienen van formulieren, testen van de gebruikersinterface en toetsenbordinvoer.
  • Creëer een up-to-date, geautomatiseerde testomgeving. Voer uw tests rechtstreeks uit in de nieuwste versie van Chrome met behulp van de nieuwste JavaScript- en browserfuncties.
  • Leg een tijdlijntracering van uw site vast om prestatieproblemen te helpen diagnosticeren.
  • Chrome-extensies testen.

Volgende stappen