Platforma handlowa online, na której użytkownicy mogą wyszukiwać rozszerzenia i motywy. Opublikuj w niej swoje rozszerzenie i udostępnij je całemu światu.
Opublikuj rozszerzenie i zarządzaj produktami w sklepie.
Przeglądaj rozszerzenia w Chrome Web Store.
Sprawdzone metody i wytyczne dotyczące tworzenia rozszerzeń do Chrome Web Store.

Przed opublikowaniem

Zanim opublikujesz swoje pierwsze rozszerzenie, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami i sprawdzonymi metodami, aby umożliwić sprawne przesyłanie.
Przygotuj pliki i treści przed przesłaniem produktu do dystrybucji.
Utwórz konto dewelopera, aby móc rozpowszechniać aplikacje w Chrome Web Store.
Dokończ konfigurowanie konta dewelopera.
Udostępnij innym deweloperom prawa własności do swoich elementów w Chrome Web Store.
Wskazówki dotyczące tworzenia atrakcyjnej strony z informacjami o aplikacji w Chrome Web Store.
Jak utworzyć wysokiej jakości rozszerzenie i informacje o aplikacji w Chrome Web Store

Opublikuj po raz pierwszy

Dowiedz się, jak opublikować swoje pierwsze rozszerzenie i jak wypełnić wszystkie informacje wymagane do rozpowszechniania aplikacji w Chrome Web Store.
Skorzystaj z karty procedur ochrony prywatności, aby pomóc zespołowi Chrome Web Store jak najszybciej sprawdzić Twoje rozszerzenie.
Wyświetlaj informacje o zakupach w aplikacji i skonfiguruj widoczność dystrybucji wraz z informacjami o krajach, w których można znaleźć Twoje rozszerzenie.

Zarządzaj swoim produktem

Opublikuj nową wersję rozszerzenia, zapoznaj się z procesem sprawdzania i dowiedz się, jak publikować aplikacje w sposób zautomatyzowany.
Omówienie procesu sprawdzania, w tym informacje o podejmowaniu środków egzekwowania zasad w odpowiedzi na wykryte naruszenia zasad.
Dowiedz się, gdzie znaleźć stan zatwierdzenia rozszerzenia.
Opublikuj nową wersję rozszerzenia w Chrome Web Store.
Przywróć poprzednią wersję rozszerzenia lub motywu.
Dowiedz się, dlaczego produkt został odrzucony lub usunięty z Chrome Web Store, i dowiedz się, jak rozwiązać ten problem.
Tworzenie, aktualizowanie i publikowanie produktów w Chrome Web Store w sposób zautomatyzowany za pomocą interfejsu Chrome Web Store Publish API.
Metody i reprezentacja zasobów dostępne w interfejsie Chrome Web Store Publish API.

Promuj swój produkt

Omówienie tego, jak użytkownicy znajdują produkty w Chrome Web Store i jak nasi redaktorzy wybierają elementy, które powinny być polecane.
Odpowiadaj na opinie i udzielaj pomocy użytkownikom.
Poznaj dane i skuteczność informacji o aplikacji w Chrome Web Store.
Zobacz dodatkowe statystyki na stronie z informacjami o aplikacji w Chrome Web Store.

Wytyczne

Wskazówki dotyczące dostarczania obrazów produktów w Chrome Web Store.
Wytyczne dotyczące korzystania ze znaków towarowych Google.
Jak Chrome Web Store ocenia klasyfikację wiekową treści.
Informacje o harmonogramie wycofywania systemu płatności w Chrome Web Store i innych sposobach zarabiania na produktach w Chrome Web Store.

Opcje publikowania dla firm

Dostępne opcje publikowania rozszerzeń w domenie organizacji.

Wycofywanie rozszerzenia

Jak usunąć informacje o produkcie z Chrome Web Store albo konto dewelopera lub konta wydawcy grupowego.