Trang web thương mại trực tuyến nơi người dùng có thể duyệt qua các tiện ích và giao diện. Xuất bản tiện ích của bạn tại đó và giúp mọi người truy cập tiện ích đó.
Phát hành tiện ích và quản lý các mặt hàng trên cửa hàng của bạn.
Khám phá các tiện ích trong Cửa hàng Chrome trực tuyến.
Các phương pháp hay nhất và nguyên tắc để tạo tiện ích cho Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Trước khi xuất bản video

Trước khi phát hành tiện ích đầu tiên của bạn, hãy nhớ làm theo các bước và phương pháp hay nhất sau đây để đảm bảo quá trình gửi diễn ra suôn sẻ.
Chuẩn bị tệp và nội dung trước khi gửi mặt hàng đi phân phối.
Hãy bắt đầu tạo tài khoản nhà phát triển để bạn có thể phân phối ứng dụng trên Cửa hàng Chrome trực tuyến.
Hoàn tất quá trình định cấu hình tài khoản nhà phát triển.
Chia sẻ quyền sở hữu các mục trên Cửa hàng Chrome trực tuyến của bạn với các nhà phát triển khác.
Mẹo tạo trang thông tin hấp dẫn trên Cửa hàng Chrome trực tuyến.
Cách tạo tiện ích chất lượng cao và trang thông tin trên Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Xuất bản lần đầu tiên

Tìm hiểu cách phát hành tiện ích đầu tiên và cách điền tất cả thông tin cần thiết để phân phối trên Cửa hàng Chrome trực tuyến.
Sử dụng thẻ phương pháp bảo mật để giúp nhóm Cửa hàng Chrome trực tuyến xem xét tiện ích của bạn nhanh nhất có thể.
Thông báo về các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và định cấu hình chế độ hiển thị cho phạm vi phân phối, bao gồm cả những quốc gia có thể tìm thấy tiện ích của bạn.

Quản lý mặt hàng của bạn

Phát hành phiên bản tiện ích mới, nắm rõ quy trình xem xét và tìm hiểu cách xuất bản theo phương thức lập trình.
Thông tin tổng quan về quy trình xem xét, bao gồm cả cách áp dụng các biện pháp thực thi đối với những hành vi vi phạm chính sách đã phát hiện.
Tìm hiểu nơi xem trạng thái xem xét của tiện ích.
Phát hành phiên bản tiện ích mới của bạn lên Cửa hàng Chrome trực tuyến.
Khôi phục một tiện ích hoặc giao diện về phiên bản trước đó.
Tìm hiểu lý do khiến một mặt hàng bị từ chối hoặc bị xoá khỏi Cửa hàng Chrome trực tuyến và tìm hiểu cách khắc phục sự cố.
Tạo, cập nhật và xuất bản mặt hàng trên Cửa hàng Chrome trực tuyến theo phương thức lập trình bằng API phát hành Cửa hàng Chrome trực tuyến.
Các phương thức và bản trình bày tài nguyên hiện có cho API phát hành trên Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Quảng bá mặt hàng của bạn

Tổng quan về cách người dùng tìm các mục trên Cửa hàng Chrome trực tuyến và cách các biên tập viên của chúng tôi chọn các mục để làm nổi bật.
Theo dõi các bài đánh giá và cung cấp hỗ trợ cho người dùng.
Tìm hiểu các chỉ số và hiệu suất của trang thông tin trên Cửa hàng Chrome trực tuyến.
Xem số liệu phân tích bổ sung cho trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Nguyên tắc

Nguyên tắc cung cấp hình ảnh cho mặt hàng trên Cửa hàng Chrome trực tuyến.
Nguyên tắc sử dụng các nhãn hiệu của Google.
Cách Cửa hàng Chrome trực tuyến đánh giá độ tuổi phù hợp để xem nội dung.
Thông tin về tiến trình ngừng sử dụng hệ thống thanh toán trên Cửa hàng Chrome trực tuyến và các cách khác để kiếm tiền từ mặt hàng trên Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Các cách xuất bản dành cho doanh nghiệp

Có các tuỳ chọn để phát hành tiện ích lên miền của tổ chức.

Ngừng sử dụng phần mở rộng

Cách xóa trang thông tin mục khỏi Cửa hàng Chrome trực tuyến hoặc xóa tài khoản nhà phát triển hoặc tài khoản nhà xuất bản nhóm.