בהמשך מפורטים מדריכים למשימות ספציפיות של פיתוח תוספים. מדריכים למתחילים: מומלץ לעיין במדריכים לתחילת העבודה. כדי לקבל מידע מעמיק על תוספים יכולים לעשות ועל אופן הפעולה שלהם, מומלץ לעיין במדריך הפיתוח.