หลีกเลี่ยงการเชนคำขอที่สำคัญ

เชนคำขอที่สำคัญคือชุดคำขอเครือข่ายที่ขึ้นต่อกัน ซึ่งสำคัญต่อการแสดงหน้าเว็บ ยิ่งห่วงโซ่มีความยาวเท่าใดและการดาวน์โหลดมีขนาดใหญ่เท่าไร ก็ยิ่งมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการโหลดหน้าเว็บมากขึ้นเท่านั้น

Lighthouse จะรายงานคำขอสำคัญที่โหลดโดยมีลำดับความสำคัญสูง

ภาพหน้าจอของการตรวจสอบความลึกของคำขอที่สำคัญของ Lighthouse ให้เหลือน้อยที่สุด

วิธีที่ Lighthouse ระบุเชนคำขอที่สำคัญ

Lighthouse ใช้ลำดับความสำคัญของเครือข่ายเป็นพร็อกซีเพื่อระบุทรัพยากรสำคัญที่บล็อกการแสดงผล ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Chrome กำหนดลำดับความสำคัญเหล่านี้ได้ที่ลำดับความสำคัญของทรัพยากรและการกำหนดเวลาของ Chrome ของ Google

ระบบจะดึงข้อมูลเกี่ยวกับห่วงโซ่คำขอที่สำคัญ ขนาดทรัพยากร และเวลาที่ใช้ในการดาวน์โหลดทรัพยากรมาจากโปรโตคอลการแก้ไขข้อบกพร่องระยะไกลของ Chrome

วิธีลดผลกระทบของห่วงโซ่คำขอที่สำคัญต่อประสิทธิภาพ

ใช้ผลการตรวจสอบเชนคำขอสำคัญเพื่อกำหนดเป้าหมายทรัพยากรที่มีผลต่อการโหลดหน้าเว็บมากที่สุดก่อน

  • ลดจำนวนทรัพยากรวิกฤติโดยการลบออก ยืดเวลาดาวน์โหลดออกไป ทำเครื่องหมายเป็น async และอื่นๆ
  • เพิ่มประสิทธิภาพจำนวนไบต์วิกฤติเพื่อลดเวลาในการดาวน์โหลด (จำนวนครั้งในการส่งข้อมูลไปกลับ)
  • เพิ่มประสิทธิภาพให้ลำดับการโหลดทรัพยากรวิกฤติที่เหลืออยู่โดยการดาวน์โหลดเนื้อหาวิกฤติทั้งหมดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อลดความยาวของเส้นทางวิกฤติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพรูปภาพ, JavaScript, CSS และแบบอักษรของเว็บ

คำแนะนำเฉพาะกลุ่ม

Magento

หากไม่ได้รวมกลุ่มเนื้อหา JavaScript ให้ลองใช้ Baler

แหล่งข้อมูล

ซอร์สโค้ดสำหรับการตรวจสอบลดความลึกของคำขอที่สำคัญ