Chuyển đổi suôn sẻ và đơn giản với View Transitions API

Jake Archibald
Jake Archibald

Hỗ trợ trình duyệt

 • 111
 • 111
 • x
 • x

Nguồn

View Transition API (API Chuyển đổi khung hiển thị) giúp bạn dễ dàng thay đổi DOM trong một bước, trong khi tạo hiệu ứng chuyển đổi động giữa hai trạng thái. Tính năng đó đã có trên Chrome 111 trở lên.

Các chuyển đổi được tạo bằng View Transition API (API Chuyển đổi khung hiển thị). Dùng thử trang web minh hoạ – Cần có Chrome 111 trở lên.

Tại sao chúng ta cần tính năng này?

Hiệu ứng chuyển tiếp của trang không chỉ trông đẹp mắt, mà còn truyền đạt hướng của luồng và giúp làm rõ thành phần nào có liên quan giữa các trang. Chúng thậm chí có thể xảy ra trong quá trình tìm nạp dữ liệu, giúp người dùng hiểu nhanh hơn về hiệu suất.

Tuy nhiên, chúng ta đã có các công cụ ảnh động trên web, chẳng hạn như hiệu ứng chuyển đổi CSS, ảnh động CSSAPI Ảnh động trên web, vậy tại sao chúng ta cần một thứ mới để di chuyển nội dung?

Sự thật là chuyển đổi trạng thái rất khó, ngay cả với các công cụ mà chúng ta đã có.

Ngay cả những hiệu ứng làm mờ đơn giản cũng liên quan đến việc cả hai trạng thái xuất hiện cùng lúc. Điều đó đặt ra những thách thức về khả năng hữu dụng, chẳng hạn như xử lý hoạt động tương tác bổ sung trên thành phần đi. Ngoài ra, đối với người dùng thiết bị hỗ trợ, có một khoảng thời gian mà cả trạng thái trước và sau đều nằm trong DOM cùng một lúc và mọi thứ có thể di chuyển xung quanh cây theo cách đẹp mắt, nhưng có thể dễ dàng làm mất vị trí đọc và tiêu điểm.

Việc xử lý các thay đổi về trạng thái đặc biệt khó khăn nếu hai trạng thái này khác nhau về vị trí cuộn. Đồng thời, nếu một phần tử đang di chuyển từ vùng chứa này sang vùng chứa khác, bạn có thể gặp khó khăn với overflow: hidden và các hình thức cắt đoạn khác, nghĩa là bạn phải điều chỉnh lại cấu trúc CSS để có được hiệu quả mong muốn.

Không phải không thể làm được, mà chỉ là rất khó.

Chuyển đổi chế độ xem mang lại cho bạn một cách dễ dàng hơn bằng cách cho phép bạn thay đổi DOM mà không có bất kỳ sự chồng chéo nào giữa các trạng thái, đồng thời tạo ảnh động chuyển đổi giữa các trạng thái bằng cách sử dụng chế độ xem ảnh chụp nhanh.

Ngoài ra, mặc dù việc triển khai hiện tại nhắm đến các ứng dụng trang đơn (SPA), nhưng tính năng này sẽ được mở rộng để cho phép chuyển đổi giữa các lần tải trang toàn bộ, điều này hiện chưa khả thi.

Trạng thái tiêu chuẩn hoá

Tính năng này đang được phát triển trong Nhóm hoạt động W3C CSS dưới dạng thông số kỹ thuật nháp.

Khi đã hài lòng với thiết kế API, chúng tôi sẽ bắt đầu các quy trình và bước kiểm tra cần thiết để đưa tính năng này vào phiên bản chính thức.

Ý kiến phản hồi của nhà phát triển rất quan trọng, vì vậy vui lòng gửi vấn đề lên GitHub kèm theo đề xuất và câu hỏi.

Chuyển đổi đơn giản nhất: Mờ dần

Chế độ chuyển đổi khung hiển thị mặc định là hiệu ứng mờ dần, vì vậy, đây là phần giới thiệu tuyệt vời về API:

function spaNavigate(data) {
 // Fallback for browsers that don't support this API:
 if (!document.startViewTransition) {
  updateTheDOMSomehow(data);
  return;
 }

 // With a transition:
 document.startViewTransition(() => updateTheDOMSomehow(data));
}

Trong trường hợp updateTheDOMSomehow thay đổi DOM sang trạng thái mới. Bạn có thể thực hiện theo bất kỳ cách nào bạn muốn: Thêm/xoá phần tử, thay đổi tên lớp, thay đổi kiểu... không quan trọng.

Và cứ thế, các trang mờ dần:

Mờ dần theo mặc định. Bản minh hoạ tối thiểu. Nguồn.

Ok, hiệu ứng chuyển màu không thực sự ấn tượng. Rất may là hiệu ứng chuyển cảnh có thể được tuỳ chỉnh, nhưng trước khi thực hiện, chúng ta cần hiểu cách hoạt động của hiệu ứng chuyển đổi mờ dần cơ bản này.

Cách hoạt động của những quá trình chuyển đổi này

Lấy mã mẫu ở trên:

document.startViewTransition(() => updateTheDOMSomehow(data));

Khi .startViewTransition() được gọi, API sẽ ghi lại trạng thái hiện tại của trang. Quy trình này bao gồm cả việc chụp ảnh màn hình.

Sau khi hoàn tất, lệnh gọi lại đã chuyển đến .startViewTransition() sẽ được gọi. Đó là nơi DOM bị thay đổi. Sau đó, API này sẽ ghi lại trạng thái mới của trang.

Sau khi ghi nhận được trạng thái, API sẽ tạo một cây phần tử giả như sau:

::view-transition
└─ ::view-transition-group(root)
  └─ ::view-transition-image-pair(root)
   ├─ ::view-transition-old(root)
   └─ ::view-transition-new(root)

::view-transition nằm trong một lớp phủ, trên mọi nội dung khác trên trang. Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn đặt màu nền cho hiệu ứng chuyển đổi.

::view-transition-old(root) là ảnh chụp màn hình của chế độ xem cũ, còn ::view-transition-new(root) là ảnh biểu thị trực tiếp của chế độ xem mới. Cả hai đều hiển thị dưới dạng "nội dung được thay thế" của CSS (như <img>).

Khung hiển thị cũ tạo ảnh động từ opacity: 1 sang opacity: 0, trong khi khung hiển thị mới tạo hiệu ứng động từ opacity: 0 sang opacity: 1, tạo ra hiệu ứng chuyển đổi mờ dần.

Tất cả hoạt ảnh được thực hiện bằng cách sử dụng ảnh động CSS, vì vậy bạn có thể tuỳ chỉnh chúng bằng CSS.

Khả năng tuỳ chỉnh đơn giản

Bạn có thể nhắm mục tiêu tất cả các phần tử giả ở trên bằng CSS và vì các ảnh động được xác định bằng CSS nên bạn có thể sửa đổi chúng bằng cách sử dụng các thuộc tính ảnh động CSS hiện có. Ví dụ:

::view-transition-old(root),
::view-transition-new(root) {
 animation-duration: 5s;
}

Với một thay đổi đó, độ mờ giờ đây thực sự chậm:

Mờ dần. Bản minh hoạ tối thiểu. Nguồn.

Vâng, vậy vẫn chưa ấn tượng lắm. Thay vào đó, hãy triển khai hiệu ứng chuyển đổi trục dùng chung của Material Design:

@keyframes fade-in {
 from { opacity: 0; }
}

@keyframes fade-out {
 to { opacity: 0; }
}

@keyframes slide-from-right {
 from { transform: translateX(30px); }
}

@keyframes slide-to-left {
 to { transform: translateX(-30px); }
}

::view-transition-old(root) {
 animation: 90ms cubic-bezier(0.4, 0, 1, 1) both fade-out,
  300ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) both slide-to-left;
}

::view-transition-new(root) {
 animation: 210ms cubic-bezier(0, 0, 0.2, 1) 90ms both fade-in,
  300ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) both slide-from-right;
}

Và đây là kết quả:

Chuyển đổi trục dùng chung. Bản minh hoạ tối thiểu. Nguồn.

Chuyển đổi nhiều phần tử

Trong bản minh hoạ trước, toàn bộ trang tham gia vào quá trình chuyển đổi trục chung. Cách này phù hợp với hầu hết trang, nhưng có vẻ không phù hợp với tiêu đề vì nó trượt ra chỉ để trượt vào lại.

Để tránh tình trạng này, bạn có thể trích xuất tiêu đề từ phần còn lại của trang để tạo ảnh động riêng biệt. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách gán view-transition-name cho phần tử.

.main-header {
 view-transition-name: main-header;
}

Giá trị của view-transition-name có thể là bất kỳ giá trị nào bạn muốn (ngoại trừ none, có nghĩa là không có tên chuyển đổi). Thuộc tính này dùng để xác định riêng biệt phần tử trong quá trình chuyển đổi.

Và kết quả của việc đó:

Chuyển đổi trục chung với tiêu đề cố định. Bản minh hoạ tối thiểu. Nguồn.

Giờ đây, tiêu đề vẫn giữ nguyên và sẽ mờ dần.

Khai báo CSS đó đã khiến cây phần tử giả thay đổi:

::view-transition
├─ ::view-transition-group(root)
│ └─ ::view-transition-image-pair(root)
│   ├─ ::view-transition-old(root)
│   └─ ::view-transition-new(root)
└─ ::view-transition-group(main-header)
  └─ ::view-transition-image-pair(main-header)
   ├─ ::view-transition-old(main-header)
   └─ ::view-transition-new(main-header)

Hiện có hai nhóm chuyển đổi. Một cho tiêu đề và một cho phần còn lại. Bạn có thể nhắm mục tiêu những quảng cáo này một cách độc lập với CSS và có các cách chuyển đổi khác nhau. Mặc dù, trong trường hợp này, main-header vẫn giữ nguyên với hiệu ứng chuyển đổi mặc định, đó là chuyển đổi mờ dần.

Quá trình chuyển đổi mặc định không chỉ là chuyển đổi mờ dần, ::view-transition-group cũng chuyển đổi:

 • Định vị và biến đổi (thông qua transform)
 • Chiều rộng
 • Chiều cao

Cho đến giờ điều đó vẫn chưa quan trọng, vì tiêu đề có cùng kích thước và định vị cả hai bên của thay đổi DOM. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể trích xuất văn bản trong tiêu đề:

.main-header-text {
 view-transition-name: main-header-text;
 width: fit-content;
}

fit-content được dùng để phần tử thể hiện kích thước của văn bản, thay vì kéo giãn đến chiều rộng còn lại. Nếu không, mũi tên quay lại sẽ giảm kích thước của thành phần văn bản tiêu đề, nhưng chúng ta muốn thành phần này có cùng kích thước trên cả hai trang.

Bây giờ, chúng ta có 3 phần để khám phá:

::view-transition
├─ ::view-transition-group(root)
│ └─ …
├─ ::view-transition-group(main-header)
│ └─ …
└─ ::view-transition-group(main-header-text)
  └─ …

Nhưng xin nhắc lại, tôi dùng chế độ mặc định:

Văn bản tiêu đề trượt. Bản minh hoạ tối thiểu. Nguồn.

Bây giờ, văn bản tiêu đề có trang trượt nhỏ thoải mái để nhường chỗ cho nút quay lại.

Gỡ lỗi chuyển đổi

Vì Hiệu ứng chuyển đổi khung hiển thị được tạo dựa trên các ảnh động CSS, nên bảng điều khiển Ảnh động trong Công cụ của Chrome là một bảng điều khiển lý tưởng để gỡ lỗi chuyển đổi.

Trong bảng điều khiển Animations, bạn có thể tạm dừng ảnh động tiếp theo, sau đó tua đi tua lại qua ảnh động. Trong quá trình này, bạn có thể tìm thấy các phần tử giả chuyển đổi trong bảng điều khiển Phần tử.

Gỡ lỗi chuyển đổi chế độ xem bằng Công cụ dành cho nhà phát triển Chrome.

Các phần tử chuyển tiếp không nhất thiết phải là phần tử DOM

Tính đến thời điểm này, chúng ta đã sử dụng view-transition-name để tạo các phần tử chuyển đổi riêng biệt cho tiêu đề và văn bản trong tiêu đề. Về mặt lý thuyết, các phần tử này là cùng một phần tử trước và sau khi thay đổi DOM, nhưng bạn có thể tạo các phần tử chuyển đổi mà không phải lúc nào cũng vậy.

Ví dụ: video nhúng chính có thể được gán view-transition-name:

.full-embed {
 view-transition-name: full-embed;
}

Sau đó, khi người dùng nhấp vào hình thu nhỏ, hình thu nhỏ đó có thể được cung cấp cùng một view-transition-name, chỉ trong khoảng thời gian chuyển đổi:

thumbnail.onclick = async () => {
 thumbnail.style.viewTransitionName = 'full-embed';

 document.startViewTransition(() => {
  thumbnail.style.viewTransitionName = '';
  updateTheDOMSomehow();
 });
};

Và kết quả:

Chuyển đổi một thành phần sang một thành phần khác. Bản minh hoạ tối thiểu. Nguồn.

Hình thu nhỏ giờ đây sẽ chuyển đổi thành hình ảnh chính. Mặc dù chúng là các phần tử khác nhau về mặt lý thuyết (và theo nghĩa đen), nhưng API chuyển đổi sẽ coi chúng là các phần tử giống nhau vì chúng dùng chung một view-transition-name.

Mã thực tế cho việc này phức tạp hơn một chút so với ví dụ đơn giản ở trên, vì nó cũng xử lý việc chuyển đổi trở lại trang hình thu nhỏ. Xem nguồn để biết cách triển khai đầy đủ.

Hiệu ứng chuyển đổi vào và thoát tuỳ chỉnh

Hãy xem ví dụ sau:

Nhập và thoát khỏi thanh bên. Bản minh hoạ tối thiểu. Nguồn.

Thanh bên là một phần của quá trình chuyển đổi:

.sidebar {
 view-transition-name: sidebar;
}

Nhưng, không giống như tiêu đề trong ví dụ trước, thanh bên không xuất hiện trên tất cả các trang. Nếu cả hai trạng thái đều có thanh bên, thì các phần tử giả chuyển đổi sẽ có dạng như sau:

::view-transition
├─ …other transition groups…
└─ ::view-transition-group(sidebar)
  └─ ::view-transition-image-pair(sidebar)
   ├─ ::view-transition-old(sidebar)
   └─ ::view-transition-new(sidebar)

Tuy nhiên, nếu thanh bên chỉ nằm trên trang mới, thì phần tử giả ::view-transition-old(sidebar) sẽ không xuất hiện ở đó. Vì không có hình ảnh "cũ" cho thanh bên, nên cặp hình ảnh sẽ chỉ có ::view-transition-new(sidebar). Tương tự, nếu thanh bên chỉ nằm trên trang cũ, thì cặp hình ảnh sẽ chỉ có ::view-transition-old(sidebar).

Trong bản minh hoạ ở trên, thanh bên chuyển đổi theo cách khác nhau tuỳ thuộc vào việc thanh bên đang vào, thoát hay xuất hiện ở cả hai trạng thái. Nó đi vào bằng cách trượt từ bên phải rồi hiện dần vào trong, nó thoát ra bằng cách trượt sang phải rồi mờ dần, và nó vẫn giữ nguyên vị trí khi xuất hiện ở cả hai trạng thái.

Để tạo các hiệu ứng chuyển đổi vào và thoát cụ thể, bạn có thể dùng lớp giả :only-child để nhắm đến phần tử giả cũ/mới khi đó là thành phần con duy nhất trong cặp hình ảnh:

/* Entry transition */
::view-transition-new(sidebar):only-child {
 animation: 300ms cubic-bezier(0, 0, 0.2, 1) both fade-in,
  300ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) both slide-from-right;
}

/* Exit transition */
::view-transition-old(sidebar):only-child {
 animation: 150ms cubic-bezier(0.4, 0, 1, 1) both fade-out,
  300ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) both slide-to-right;
}

Trong trường hợp này, không có chuyển đổi cụ thể khi thanh bên xuất hiện ở cả hai trạng thái, vì mặc định là hoàn hảo.

Cập nhật DOM không đồng bộ và đang chờ nội dung

Lệnh gọi lại được chuyển đến .startViewTransition() có thể trả về một lời hứa, cho phép cập nhật DOM không đồng bộ và chờ nội dung quan trọng sẵn sàng.

document.startViewTransition(async () => {
 await something;
 await updateTheDOMSomehow();
 await somethingElse;
});

Quá trình chuyển đổi sẽ không bắt đầu cho đến khi thực hiện lời hứa. Trong thời gian này, trang bị đóng băng, do đó, sự chậm trễ ở đây sẽ được giảm thiểu. Cụ thể, bạn nên thực hiện tìm nạp mạng trước khi gọi .startViewTransition(), trong khi trang vẫn có khả năng tương tác hoàn toàn, thay vì thực hiện những tìm nạp này trong lệnh gọi lại .startViewTransition().

Nếu bạn quyết định đợi hình ảnh hoặc phông chữ sẵn sàng, hãy nhớ sử dụng thời gian chờ tăng dần:

const wait = ms => new Promise(r => setTimeout(r, ms));

document.startViewTransition(async () => {
 updateTheDOMSomehow();

 // Pause for up to 100ms for fonts to be ready:
 await Promise.race([document.fonts.ready, wait(100)]);
});

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn nên tránh chậm trễ hoàn toàn và sử dụng nội dung bạn đã có.

Tận dụng tối đa nội dung bạn đã có sẵn

Trong trường hợp hình thu nhỏ chuyển đổi sang hình ảnh lớn hơn:

Hiệu ứng chuyển đổi mặc định là chuyển cảnh mờ dần, nghĩa là hình thu nhỏ có thể bị mờ dần khi hình ảnh đầy đủ chưa được tải.

Một cách để xử lý vấn đề này là chờ hình ảnh tải đầy đủ trước khi bắt đầu chuyển đổi. Tốt nhất là bạn nên thực hiện việc này trước khi gọi .startViewTransition() để trang vẫn có thể tương tác và có thể hiển thị một vòng quay để cho người dùng biết nội dung đang tải. Nhưng trong trường hợp này, có một cách hay hơn:

::view-transition-old(full-embed),
::view-transition-new(full-embed) {
 /* Prevent the default animation,
 so both views remain opacity:1 throughout the transition */
 animation: none;
 /* Use normal blending,
 so the new view sits on top and obscures the old view */
 mix-blend-mode: normal;
}

Giờ đây, hình thu nhỏ không biến mất mà chỉ nằm bên dưới toàn bộ hình ảnh. Điều này có nghĩa là nếu khung hiển thị mới chưa tải, thì hình thu nhỏ sẽ hiển thị trong suốt quá trình chuyển đổi. Điều này có nghĩa là quá trình chuyển đổi có thể bắt đầu ngay lập tức và hình ảnh đầy đủ có thể tải theo thời gian riêng.

Điều này sẽ không hiệu quả nếu chế độ xem mới làm nổi bật tính minh bạch, nhưng trong trường hợp này, chúng ta biết rằng điều này không hoạt động, do đó chúng ta có thể thực hiện tối ưu hoá này.

Xử lý các thay đổi về tỷ lệ khung hình

Thật thuận tiện là tất cả hiệu ứng chuyển đổi từ trước đến nay đều là đối với các thành phần có cùng tỷ lệ khung hình, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu hình thu nhỏ là 1:1 và hình ảnh chính là 16:9?

Một phần tử sẽ chuyển đổi sang phần tử khác và có sự thay đổi về tỷ lệ khung hình. Bản minh hoạ tối thiểu. Nguồn.

Trong hiệu ứng chuyển đổi mặc định, nhóm sẽ tạo ảnh động từ kích thước trước sang kích thước sau. Các chế độ xem cũ và mới chiếm 100% chiều rộng của nhóm và có chiều cao tự động, nghĩa là các chế độ này vẫn giữ nguyên tỷ lệ khung hình bất kể quy mô của nhóm.

Đây là một mặc định tốt, nhưng nó không phải là điều chúng ta muốn trong trường hợp này. Vì vậy:

::view-transition-old(full-embed),
::view-transition-new(full-embed) {
 /* Prevent the default animation,
 so both views remain opacity:1 throughout the transition */
 animation: none;
 /* Use normal blending,
 so the new view sits on top and obscures the old view */
 mix-blend-mode: normal;
 /* Make the height the same as the group,
 meaning the view size might not match its aspect-ratio. */
 height: 100%;
 /* Clip any overflow of the view */
 overflow: clip;
}

/* The old view is the thumbnail */
::view-transition-old(full-embed) {
 /* Maintain the aspect ratio of the view,
 by shrinking it to fit within the bounds of the element */
 object-fit: contain;
}

/* The new view is the full image */
::view-transition-new(full-embed) {
 /* Maintain the aspect ratio of the view,
 by growing it to cover the bounds of the element */
 object-fit: cover;
}

Điều này có nghĩa là hình thu nhỏ vẫn ở giữa phần tử khi chiều rộng mở rộng, nhưng hình ảnh đầy đủ sẽ "không bị cắt" khi chuyển từ tỷ lệ 1:1 sang 16:9.

Thay đổi hiệu ứng chuyển đổi tuỳ theo trạng thái thiết bị

Bạn nên sử dụng các hiệu ứng chuyển tiếp khác nhau trên thiết bị di động và máy tính, chẳng hạn như ví dụ này thể hiện một trang trình bày đầy đủ từ một bên trên thiết bị di động, nhưng một trang trình bày tinh tế hơn trên máy tính để bàn:

Chuyển đổi một thành phần sang một thành phần khác. Bản minh hoạ tối thiểu. Nguồn.

Điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng truy vấn phương tiện thông thường:

/* Transitions for mobile */
::view-transition-old(root) {
 animation: 300ms ease-out both full-slide-to-left;
}

::view-transition-new(root) {
 animation: 300ms ease-out both full-slide-from-right;
}

@media (min-width: 500px) {
 /* Overrides for larger displays.
 This is the shared axis transition from earlier in the article. */
 ::view-transition-old(root) {
  animation: 90ms cubic-bezier(0.4, 0, 1, 1) both fade-out,
   300ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) both slide-to-left;
 }

 ::view-transition-new(root) {
  animation: 210ms cubic-bezier(0, 0, 0.2, 1) 90ms both fade-in,
   300ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) both slide-from-right;
 }
}

Bạn cũng nên thay đổi các phần tử mà bạn chỉ định view-transition-name tuỳ thuộc vào các truy vấn nội dung nghe nhìn phù hợp.

Phản ứng với lựa chọn ưu tiên "chuyển động giảm"

Người dùng có thể cho biết họ muốn giảm chuyển động qua hệ điều hành và lựa chọn ưu tiên đó là hiển thị qua CSS.

Bạn có thể chọn ngăn chặn mọi quá trình chuyển đổi đối với những người dùng này:

@media (prefers-reduced-motion) {
 ::view-transition-group(*),
 ::view-transition-old(*),
 ::view-transition-new(*) {
  animation: none !important;
 }
}

Tuy nhiên, lựa chọn ưu tiên cho "chuyển động giảm" không có nghĩa là người dùng muốn không muốn chuyển động. Thay vì chọn một ảnh động tinh tế hơn, bạn có thể chọn một ảnh động vẫn thể hiện mối quan hệ giữa các phần tử và luồng dữ liệu.

Thay đổi hiệu ứng chuyển đổi tuỳ theo hình thức điều hướng

Đôi khi một điều hướng từ loại trang cụ thể này sang loại trang khác phải có chuyển đổi được điều chỉnh cụ thể. Hoặc thao tác điều hướng "quay lại" phải khác với thao tác điều hướng "tiến lên".

Các hiệu ứng chuyển đổi khác nhau khi "quay lại". Bản minh hoạ tối thiểu. Nguồn.

Cách tốt nhất để xử lý những trường hợp này là đặt tên lớp trên <html>, còn gọi là phần tử tài liệu:

if (isBackNavigation) {
 document.documentElement.classList.add('back-transition');
}

const transition = document.startViewTransition(() =>
 updateTheDOMSomehow(data)
);

try {
 await transition.finished;
} finally {
 document.documentElement.classList.remove('back-transition');
}

Ví dụ này sử dụng transition.finished, một lời hứa sẽ được giải quyết sau khi quá trình chuyển đổi đạt đến trạng thái kết thúc. Các thuộc tính khác của đối tượng này được đề cập trong Tài liệu tham khảo API.

Bây giờ, bạn có thể sử dụng tên lớp đó trong CSS để thay đổi quá trình chuyển đổi:

/* 'Forward' transitions */
::view-transition-old(root) {
 animation: 90ms cubic-bezier(0.4, 0, 1, 1) both fade-out,
  300ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) both slide-to-left;
}

::view-transition-new(root) {
 animation: 210ms cubic-bezier(0, 0, 0.2, 1) 90ms both fade-in, 300ms
   cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) both slide-from-right;
}

/* Overrides for 'back' transitions */
.back-transition::view-transition-old(root) {
 animation-name: fade-out, slide-to-right;
}

.back-transition::view-transition-new(root) {
 animation-name: fade-in, slide-from-left;
}

Tương tự như đối với truy vấn nội dung nghe nhìn, bạn cũng có thể dùng sự hiện diện của các lớp này để thay đổi phần tử nhận được view-transition-name.

Chuyển đổi mà không đóng băng các ảnh động khác

Hãy xem bản minh hoạ sau đây về vị trí chuyển đổi video:

Chuyển đổi video. Bản minh hoạ tối thiểu. Nguồn.

Bạn có thấy vấn đề gì không? Đừng lo lắng nếu bạn không làm được như vậy. Sau đây là tốc độ làm chậm lại:

Chuyển đổi video, chậm hơn. Bản minh hoạ tối thiểu. Nguồn.

Trong quá trình chuyển đổi, video có vẻ dừng lại, sau đó phiên bản đang phát của video đó mờ dần. Lý do là ::view-transition-old(video) là ảnh chụp màn hình của chế độ xem cũ, trong khi ::view-transition-new(video) là hình ảnh trực tiếp của chế độ xem mới.

Bạn có thể khắc phục vấn đề này, nhưng trước tiên, hãy tự hỏi xem có nên sửa hay không. Nếu bạn không thấy 'sự cố' khi quá trình chuyển đổi đang phát ở tốc độ bình thường, tôi sẽ không bận tâm đến việc thay đổi nó.

Nếu bạn thực sự muốn khắc phục vấn đề này, đừng hiển thị ::view-transition-old(video) mà hãy chuyển thẳng sang ::view-transition-new(video). Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách ghi đè kiểu và ảnh động mặc định:

::view-transition-old(video) {
 /* Don't show the frozen old view */
 display: none;
}

::view-transition-new(video) {
 /* Don't fade the new view in */
 animation: none;
}

Chỉ vậy thôi!

Chuyển đổi video, chậm hơn. Bản minh hoạ tối thiểu. Nguồn.

Giờ đây, video sẽ phát trong suốt quá trình chuyển đổi.

Tạo ảnh động bằng JavaScript

Cho đến nay, tất cả các hiệu ứng chuyển đổi đã được xác định bằng CSS, nhưng đôi khi CSS vẫn chưa đủ:

Chuyển đổi vòng kết nối. Bản minh hoạ tối thiểu. Nguồn.

Nếu chỉ có CSS, bạn sẽ không thể thực hiện một số phần của quá trình chuyển đổi này:

 • Ảnh động bắt đầu từ vị trí nhấp.
 • Ảnh động kết thúc với vòng tròn có bán kính ở góc xa nhất. Mặc dù vậy, chúng tôi hy vọng CSS sẽ có thể làm được điều này trong tương lai.

Rất may, bạn có thể tạo hiệu ứng chuyển đổi bằng API Ảnh động trên web!

let lastClick;
addEventListener('click', event => (lastClick = event));

function spaNavigate(data) {
 // Fallback for browsers that don't support this API:
 if (!document.startViewTransition) {
  updateTheDOMSomehow(data);
  return;
 }

 // Get the click position, or fallback to the middle of the screen
 const x = lastClick?.clientX ?? innerWidth / 2;
 const y = lastClick?.clientY ?? innerHeight / 2;
 // Get the distance to the furthest corner
 const endRadius = Math.hypot(
  Math.max(x, innerWidth - x),
  Math.max(y, innerHeight - y)
 );

 // With a transition:
 const transition = document.startViewTransition(() => {
  updateTheDOMSomehow(data);
 });

 // Wait for the pseudo-elements to be created:
 transition.ready.then(() => {
  // Animate the root's new view
  document.documentElement.animate(
   {
    clipPath: [
     `circle(0 at ${x}px ${y}px)`,
     `circle(${endRadius}px at ${x}px ${y}px)`,
    ],
   },
   {
    duration: 500,
    easing: 'ease-in',
    // Specify which pseudo-element to animate
    pseudoElement: '::view-transition-new(root)',
   }
  );
 });
}

Ví dụ này sử dụng transition.ready, một lời hứa sẽ được giải quyết sau khi tạo thành công các phần tử giả chuyển đổi. Các thuộc tính khác của đối tượng này được đề cập trong Tài liệu tham khảo API.

Chuyển đổi dưới dạng nâng cao

View Transition API (API Chuyển đổi khung hiển thị) được thiết kế để "bao gồm" một thay đổi DOM và tạo hiệu ứng chuyển đổi cho thay đổi đó. Tuy nhiên, bạn nên xem quá trình chuyển đổi là tính năng nâng cao, như trong trường hợp ứng dụng của bạn không được chuyển sang trạng thái "lỗi" nếu bạn thay đổi DOM thành công nhưng quá trình chuyển đổi không thành công. Tốt nhất là quá trình chuyển đổi không thành công, nhưng nếu có thì cũng không nên phá vỡ phần còn lại của trải nghiệm người dùng.

Để coi hiệu ứng chuyển đổi là tính năng nâng cao, hãy cẩn thận để không sử dụng các lời hứa chuyển đổi theo cách có thể khiến ứng dụng của bạn gửi nếu quá trình chuyển đổi không thành công.

Không nên
async function switchView(data) {
 // Fallback for browsers that don't support this API:
 if (!document.startViewTransition) {
  await updateTheDOM(data);
  return;
 }

 const transition = document.startViewTransition(async () => {
  await updateTheDOM(data);
 });

 await transition.ready;

 document.documentElement.animate(
  {
   clipPath: [`inset(50%)`, `inset(0)`],
  },
  {
   duration: 500,
   easing: 'ease-in',
   pseudoElement: '::view-transition-new(root)',
  }
 );
}

Vấn đề với ví dụ này là switchView() sẽ từ chối nếu hiệu ứng chuyển đổi không thể đạt đến trạng thái ready, nhưng điều đó không có nghĩa là không chuyển đổi được chế độ xem. DOM có thể đã cập nhật thành công, nhưng có các view-transition-name trùng lặp, vì vậy quá trình chuyển đổi đã bị bỏ qua.

Thay vào đó:

Nên
async function switchView(data) {
 // Fallback for browsers that don't support this API:
 if (!document.startViewTransition) {
  await updateTheDOM(data);
  return;
 }

 const transition = document.startViewTransition(async () => {
  await updateTheDOM(data);
 });

 animateFromMiddle(transition);

 await transition.updateCallbackDone;
}

async function animateFromMiddle(transition) {
 try {
  await transition.ready;

  document.documentElement.animate(
   {
    clipPath: [`inset(50%)`, `inset(0)`],
   },
   {
    duration: 500,
    easing: 'ease-in',
    pseudoElement: '::view-transition-new(root)',
   }
  );
 } catch (err) {
  // You might want to log this error, but it shouldn't break the app
 }
}

Ví dụ này sử dụng transition.updateCallbackDone để chờ cập nhật DOM và từ chối nếu không cập nhật được. switchView không còn từ chối nếu quá trình chuyển đổi không thành công, nó sẽ giải quyết khi quá trình cập nhật DOM hoàn tất và từ chối nếu quá trình chuyển đổi không thành công.

Nếu bạn muốn switchView giải quyết khi khung hiển thị mới đã "được giải quyết", chẳng hạn như bất kỳ quá trình chuyển đổi ảnh động nào đã hoàn tất hoặc bỏ qua đến cuối, hãy thay thế transition.updateCallbackDone bằng transition.finished.

Không phải là đoạn mã polyfill, nhưng...

Tôi không cho rằng tính năng này có thể được áp dụng theo cách hữu ích, nhưng tôi rất vui khi được chứng minh là đã sai!

Tuy nhiên, chức năng trợ giúp này giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn trong các trình duyệt không hỗ trợ chuyển đổi chế độ xem:

function transitionHelper({
 skipTransition = false,
 classNames = [],
 updateDOM,
}) {
 if (skipTransition || !document.startViewTransition) {
  const updateCallbackDone = Promise.resolve(updateDOM()).then(() => {});

  return {
   ready: Promise.reject(Error('View transitions unsupported')),
   updateCallbackDone,
   finished: updateCallbackDone,
   skipTransition: () => {},
  };
 }

 document.documentElement.classList.add(...classNames);

 const transition = document.startViewTransition(updateDOM);

 transition.finished.finally(() =>
  document.documentElement.classList.remove(...classNames)
 );

 return transition;
}

Và nó có thể được sử dụng như sau:

function spaNavigate(data) {
 const classNames = isBackNavigation ? ['back-transition'] : [];

 const transition = transitionHelper({
  classNames,
  updateDOM() {
   updateTheDOMSomehow(data);
  },
 });

 // …
}

Trong các trình duyệt không hỗ trợ hiệu ứng Chuyển đổi khung hiển thị, updateDOM sẽ vẫn được gọi nhưng sẽ không có hiệu ứng chuyển đổi dạng ảnh động.

Bạn cũng có thể cung cấp một số classNames để thêm vào <html> trong quá trình chuyển đổi, giúp bạn dễ dàng thay đổi hiệu ứng chuyển đổi tuỳ thuộc vào loại hình điều hướng.

Bạn cũng có thể chuyển true đến skipTransition nếu không muốn thêm ảnh động, ngay cả trong các trình duyệt hỗ trợ hiệu ứng chuyển đổi khung hiển thị. Điều này rất hữu ích nếu trang web của bạn có lựa chọn ưu tiên của người dùng là tắt hiệu ứng chuyển đổi.

Làm việc với khung

Nếu bạn đang làm việc với một thư viện hoặc khung giúp loại bỏ các thay đổi của DOM, điều khó khăn là biết thời điểm thay đổi DOM hoàn tất. Sau đây là một loạt ví dụ bằng cách sử dụng trình trợ giúp ở trên trong các khung khác nhau.

 • Phản hồi: Khoá ở đây là flushSync, áp dụng đồng bộ một nhóm các thay đổi về trạng thái. Vâng, có một cảnh báo lớn về việc sử dụng API đó, nhưng Dan Abramov đảm bảo với tôi rằng API đó phù hợp trong trường hợp này. Như thường lệ với mã React và mã không đồng bộ, khi sử dụng nhiều hứa hẹn do startViewTransition trả về, hãy chú ý đến việc mã của bạn đang chạy với trạng thái chính xác.
 • Vue.js – khoá ở đây là nextTick, sẽ đáp ứng sau khi DOM được cập nhật.
 • Svelte – rất giống với Vue, nhưng phương thức để chờ thay đổi tiếp theo là tick.
 • Lit – chìa khoá ở đây là lời hứa this.updateComplete trong các thành phần, thực hiện sau khi DOM được cập nhật.
 • Angular – khoá ở đây là applicationRef.tick, sẽ xoá các thay đổi DOM đang chờ xử lý. Kể từ Angular phiên bản 17, bạn có thể sử dụng withViewTransitions đi kèm với @angular/router.

Tài liệu tham khảo API

const viewTransition = document.startViewTransition(updateCallback)

Bắt đầu một ViewTransition mới.

updateCallback được gọi sau khi ghi trạng thái hiện tại của tài liệu.

Sau đó, khi lời hứa được updateCallback trả về thực hiện, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu trong khung tiếp theo. Nếu updateCallback từ chối lời hứa trả về, thì quá trình chuyển đổi sẽ bị huỷ bỏ.

Thành viên thực thể của ViewTransition:

viewTransition.updateCallbackDone

Lời hứa sẽ thực hiện khi lời hứa được updateCallback trả về hoàn thành hoặc bị từ chối khi từ chối.

View Transition API (API Chuyển đổi khung hiển thị) gói một thay đổi DOM và tạo một hiệu ứng chuyển đổi. Tuy nhiên, đôi khi bạn không quan tâm đến sự thành công/thất bại của ảnh động chuyển đổi, bạn chỉ muốn biết liệu thay đổi DOM có xảy ra hay không. updateCallbackDone là dành cho trường hợp sử dụng đó.

viewTransition.ready

Lời hứa sẽ thực hiện được sau khi các phần tử giả cho hiệu ứng chuyển đổi được tạo và ảnh động sắp bắt đầu.

Từ chối nếu không thể bắt đầu quá trình chuyển đổi. Điều này có thể do cấu hình sai, chẳng hạn như view-transition-name trùng lặp hoặc nếu updateCallback trả về một lời hứa bị từ chối.

Điều này rất hữu ích khi tạo ảnh động cho các phần tử giả chuyển đổi bằng JavaScript.

viewTransition.finished

Lời hứa sẽ được thực hiện sau khi trạng thái kết thúc hiện hoàn toàn và tương tác được với người dùng.

Hàm này chỉ từ chối nếu updateCallback trả về một lời hứa bị từ chối, vì điều này cho biết trạng thái kết thúc chưa được tạo.

Ngược lại, nếu quá trình chuyển đổi không bắt đầu hoặc bị bỏ qua trong quá trình chuyển đổi, thì trạng thái kết thúc vẫn đạt được, do đó finished sẽ đáp ứng.

viewTransition.skipTransition()

Bỏ qua phần ảnh động của hiệu ứng chuyển đổi.

Điều này sẽ không bỏ qua việc gọi updateCallback, vì thay đổi DOM riêng biệt với quá trình chuyển đổi.

Kiểu mặc định và tham chiếu chuyển đổi

::view-transition
Phần tử giả gốc lấp đầy khung nhìn và chứa mỗi ::view-transition-group.
::view-transition-group

Bạn đã chọn đúng vị trí.

Chuyển đổi widthheight giữa trạng thái "trước" và "sau".

Chuyển đổi transform giữa bốn khung nhìn "trước" và "sau".

::view-transition-image-pair

Bạn đã được chuẩn bị sẵn sàng để lấp đầy nhóm.

isolation: isolate để giới hạn hiệu ứng của chế độ kết hợp plus-lighter đối với thành phần hiển thị cũ và mới.

::view-transition-new::view-transition-old

Được đặt tuyệt đối ở trên cùng bên trái của trình bao bọc.

Lấp đầy 100% chiều rộng nhóm, nhưng có chiều cao tự động, vì vậy sẽ duy trì tỷ lệ khung hình thay vì lấp đầy nhóm.

mix-blend-mode: plus-lighter để cho phép chuyển đổi mờ dần.

Chế độ xem cũ chuyển từ opacity: 1 sang opacity: 0. Khung hiển thị mới sẽ chuyển từ opacity: 0 sang opacity: 1.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của nhà phát triển thực sự quan trọng ở giai đoạn này, vì vậy, vui lòng gửi vấn đề lên GitHub kèm theo đề xuất và câu hỏi.