Các chiến lược trình chạy dịch vụ khác nhau cho các kiến trúc khác nhau

Có một số kiểu kiến trúc cần lưu ý khi xây dựng cho web.

Ví dụ: trang web "truyền thống" (còn được gọi là Ứng dụng nhiều trang (MPA)) là một tập hợp các trang mà người dùng di chuyển qua thông qua các yêu cầu điều hướng thông thường. Trang web tĩnh là một ví dụ điển hình về kiểu kiến trúc này, thậm chí các trang web dựa trên Hệ thống quản lý nội dung (CMS) như blog và trang web tiếp thị cũng là ví dụ về kiểu kiến trúc này.

Tiếp đến là kiểu Ứng dụng một trang (SPA) "hiện đại", trong đó yêu cầu điều hướng duy nhất là yêu cầu đầu tiên. Các kiến trúc SPA có xu hướng phân phát rất ít mã đánh dấu trong yêu cầu điều hướng ban đầu, do dữ liệu do API phía máy chủ cung cấp. Sau đó, dữ liệu này được trình bày trong mã đánh dấu do máy khách kết xuất do bộ định tuyến phía máy khách cung cấp cho mỗi lần điều hướng tiếp theo.

Dù bạn thích kiểu nào, việc kết hợp một cấu trúc cụ thể với cách triển khai trình chạy dịch vụ phù hợp là yếu tố then chốt để đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy cao. Thiết kế mở của trình chạy dịch vụ (và Workbox theo tiện ích) mang lại sự linh hoạt cao trong cách xử lý các yêu cầu đối với nội dung và công nghệ này có thể được điều chỉnh theo bất kỳ kiểu kiến trúc nào bạn thích.

Để bắt đầu, trước tiên, hãy cùng xem những điều cần thiết để tạo một trình chạy dịch vụ hoạt động hiệu quả nhất với một SPA. Sau khi đã sẵn sàng dùng thử mẫu giúp mở rộng lược đồ điều hướng mặc định của trình duyệt trong khi vẫn cung cấp khả năng kết xuất siêu nhanh, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách xây dựng trình chạy dịch vụ truyền trực tuyến cho các ứng dụng nhiều trang.