Zmieniono składnię sourceMappingURL i składnię adresu sourceURL

Paul Ireland

Jeśli używasz map źródłowych lub sourceURL (oba te funkcje są dostępne w HTML5 Rocks Primer w Sourcemaps), w konsoli Chrome może pojawić się ostrzeżenie, np. "/*@ sourceMappingURL=" source mapping URL declaration is deprecated, "/*# sourceMappingURL=" declaration should be used instead.

Zrzut ekranu narzędzia Sourcemapping Devtools

Oto o co chodzi:

Impetus

//@ sourceMappingURL wykryto, żewystępuje konflikt z IE za każdym razem, gdy znajduje się on na stronie po jego zinterpretowaniu //@cc_on w celu włączenia kompilacji warunkowej w silniku IE JScript. Jednym z takich naruszeń jest starsza wersja HTML5 Shiv.

Zmiana specyfikacji

Składnia //@ sourceMappingURL jest zdefiniowana w specyfikacji Sourcemap V3. Została ona tam zmieniona, aby używała składni //#.

sourceURL

Parametr //@ sourceURL jest też zdefiniowany w specyfikacji i został zgodny ze składnią //# w celu zachowania spójności. Z tego artykułu dowiesz się, jak działa sourceURL. Jest używany przez narzędzie minispade Embera, plik concatenate.js Google i inne. W Chrome język sourceURL jest obsługiwany w przypadku skryptów wbudowanych i stylów wbudowanych, a także w przypadku ocen JS.

Implementacja w Narzędziach deweloperskich w przeglądarce = gotowa!

Te zmiany zostaną wprowadzone w wersji stabilnej, ale możesz używać obu składni jednocześnie, aby zapewnić pełną obsługę narzędzia, lub od razu przejść na składnię # (w zależności od potrzeb).