Funkcja obraz w obrazie dla dowolnego elementu, nie tylko dla <filmu&g;

François Beaufort
François Beaufort

Obsługa przeglądarek

 • 116
 • 116
 • x
 • x

Źródło

Interfejs Document Picture-in-Picture API pozwala otworzyć okno zawsze na górze, które może zostać wypełnione dowolną treścią HTML. Rozszerzają on istniejący interfejs API obrazu w obrazie dla <video>, który zezwala na umieszczanie w oknie obrazu w obrazie tylko elementu HTML <video>.

Okno obrazu w obrazie w interfejsie Document Picture-in-Picture API jest podobne do pustego okna z tym samym źródłem otwartego w window.open(), z pewnymi różnicami:

 • Okno obrazu w obrazie unosi się nad innymi oknami.
 • Okno obrazu w obrazie nigdy nie przekracza poziomu otwarcia.
 • Nie można poruszać się po oknie Obraz w obrazie.
 • Witryna nie może ustawić położenia okna obrazu w obrazie.
Okno obrazu w obrazie odtwarzające zwiastun Sintel.
Okno obrazu w obrazie utworzone przy użyciu interfejsu Document Picture-in-Picture API (demonstracja).

Obecny stan,

Step Stan
1. Utwórz wyjaśnienie Zakończono
2. Utwórz wstępną wersję roboczą specyfikacji W toku
3. Zbieranie opinii i ulepszanie projektu W toku
4. Testowanie origin Zakończono
5. Uruchom Zakończono (na komputerze)

Przykłady zastosowań

Spersonalizowany odtwarzacz wideo

Strona internetowa może umożliwiać korzystanie z funkcji obraz w obrazie za pomocą dotychczasowego interfejsu Picture-in-Picture API for <video>, ale jego stosowanie jest bardzo ograniczone. Istniejące okno obrazu w obrazie akceptuje kilka opcji wejściowych i ma ograniczone możliwości określania ich stylu. Dzięki funkcji „Dokument w obrazie w obrazie” witryna może udostępniać własne elementy sterujące i dane wejściowe (np. napisy, playlisty, pasek czasu, ocenianie filmów jako lubiane i nielubiane) w celu zwiększenia wygody użytkowników korzystających z funkcji obraz w obrazie.

Wideokonferencje

Często użytkownicy opuszczają kartę przeglądarki podczas rozmowy wideo z różnych powodów (np. prezentując inną kartę podczas rozmowy lub wykonując inne zadania), a jednocześnie chcą zobaczyć rozmowę, dlatego jest to doskonały przypadek użycia funkcji Obraz w obrazie. Przypominamy, że obecne możliwości zapewniane przez stronę do prowadzenia rozmów wideo za pomocą interfejsu API Picture-in-Picture API w <video> są ograniczone stylem i metodami wprowadzania. Dzięki funkcji „Dokument w obrazie w obrazie” witryna może łatwo łączyć wiele strumieni wideo w jedno okno bez konieczności korzystania z łamanych narzędzi typu canvas i udostępniać niestandardowe elementy sterujące, takie jak wysyłanie wiadomości, wyciszanie innych użytkowników czy podnoszenie ręki.

Produktywność

Badania pokazują, że użytkownicy potrzebują więcej sposobów na zachowanie produktywności w internecie. Funkcja Dokument w obrazie w obrazie zapewnia aplikacjom internetowym elastyczność, która pozwala im osiągnąć więcej. Niezależnie od tego, czy chodzi o edytowanie tekstu, robienie notatek, listy zadań, wiadomości i czat, czy narzędzia do projektowania i programowania, aplikacje internetowe mogą teraz zapewnić stały dostęp do swoich treści.

Interfejs

Właściwości

documentPictureInPicture.window
Zwraca bieżące okno obrazu w obrazie (jeśli jest dostępne). W przeciwnym razie zwraca null.

Metody

documentPictureInPicture.requestWindow(options)

Zwraca obietnicę, która obowiązuje po otwarciu okna obrazu w obrazie. Obietnica jest odrzucana, jeśli została wywołana bez gestu użytkownika. Słownik options zawiera następujące opcjonalne elementy:

width
Określa początkową szerokość okna obrazu w obrazie.
height
Określa początkową wysokość okna obrazu w obrazie.
disallowReturnToOpener
Ukrywa przycisk „Powrót do karty” w oknie obrazu w obrazie, jeśli ma wartość Prawda. Domyślnie ma wartość Fałsz.

Wydarzenia

documentPictureInPicture.onenter
Uruchamiany documentPictureInPicture, gdy otwarte jest okno obrazu w obrazie.

Przykłady

Poniższy kod HTML pozwala skonfigurować niestandardowy odtwarzacz wideo i element przycisku otwierający odtwarzacz w oknie obrazu w obrazie.

<div id="playerContainer">
 <div id="player">
  <video id="video"></video>
 </div>
</div>
<button id="pipButton">Open Picture-in-Picture window</button>

Otwieranie okna obrazu w obrazie

Poniższy kod JavaScript wywołuje funkcję documentPictureInPicture.requestWindow(), gdy użytkownik kliknie przycisk, aby otworzyć puste okno obrazu w obrazie. Zwrócona obietnica zostaje rozpoznana za pomocą obiektu JavaScript okna obrazu w obrazie. Odtwarzacz zostanie przeniesiony do tego okna za pomocą elementu append().

pipButton.addEventListener('click', async () => {
 const player = document.querySelector("#player");

 // Open a Picture-in-Picture window.
 const pipWindow = await documentPictureInPicture.requestWindow();

 // Move the player to the Picture-in-Picture window.
 pipWindow.document.body.append(player);
});

Ustawianie rozmiaru okna obrazu w obrazie

Aby ustawić rozmiar okna obrazu w obrazie, ustaw opcje width i height opcji documentPictureInPicture.requestWindow() na odpowiedni rozmiar okna funkcji Obraz w obrazie. Chrome może ograniczyć wartości opcji, jeśli są za duże lub za małe, aby zmieścić się w przyjaznym dla użytkownika oknie.

pipButton.addEventListener("click", async () => {
 const player = document.querySelector("#player");

 // Open a Picture-in-Picture window whose size is
 // the same as the player's.
 const pipWindow = await documentPictureInPicture.requestWindow({
  width: player.clientWidth,
  height: player.clientHeight,
 });

 // Move the player to the Picture-in-Picture window.
 pipWindow.document.body.append(player);
});

Ukrywanie przycisku „Powrót do karty” w oknie obrazu w obrazie

Aby w oknie obrazu w obrazie ukryć przycisk, który umożliwia użytkownikowi powrót do karty otwierającej, ustaw opcję disallowReturnToOpener na documentPictureInPicture.requestWindow() na true.

pipButton.addEventListener("click", async () => {
 // Open a Picture-in-Picture window which hides the "back to tab" button.
 const pipWindow = await documentPictureInPicture.requestWindow({
  disallowReturnToOpener: true,
 });
});

Kopiowanie arkuszy stylów do okna Obraz w obrazie

Aby skopiować wszystkie arkusze stylów CSS z okna źródłowego, użyj pętli styleSheets umieszczonej w dokumencie lub umieszczonego w nim i dołącz je do okna obrazu w obrazie. Pamiętaj, że jest to kopia jednorazowa.

pipButton.addEventListener("click", async () => {
 const player = document.querySelector("#player");

 // Open a Picture-in-Picture window.
 const pipWindow = await documentPictureInPicture.requestWindow();

 // Copy style sheets over from the initial document
 // so that the player looks the same.
 [...document.styleSheets].forEach((styleSheet) => {
  try {
   const cssRules = [...styleSheet.cssRules].map((rule) => rule.cssText).join('');
   const style = document.createElement('style');

   style.textContent = cssRules;
   pipWindow.document.head.appendChild(style);
  } catch (e) {
   const link = document.createElement('link');

   link.rel = 'stylesheet';
   link.type = styleSheet.type;
   link.media = styleSheet.media;
   link.href = styleSheet.href;
   pipWindow.document.head.appendChild(link);
  }
 });

 // Move the player to the Picture-in-Picture window.
 pipWindow.document.body.append(player);
});

Uchwyt po zamknięciu okna obrazu w obrazie

Sprawdzaj zdarzenie okna "pagehide", aby wiedzieć, kiedy okno obrazu w obrazie zostaje zamknięte (ponieważ witryna je zainicjowała lub użytkownik zamknął ręcznie). Dobrym miejscem do przywracania elementów z okna obrazu w obrazie jest moduł obsługi zdarzeń, jak pokazano poniżej.

pipButton.addEventListener("click", async () => {
 const player = document.querySelector("#player");

 // Open a Picture-in-Picture window.
 const pipWindow = await documentPictureInPicture.requestWindow();

 // Move the player to the Picture-in-Picture window.
 pipWindow.document.body.append(player);

 // Move the player back when the Picture-in-Picture window closes.
 pipWindow.addEventListener("pagehide", (event) => {
  const playerContainer = document.querySelector("#playerContainer");
  const pipPlayer = event.target.querySelector("#player");
  playerContainer.append(pipPlayer);
 });
});

Zamknij okno obrazu w obrazie automatycznie, korzystając z metody close().

// Close the Picture-in-Picture window programmatically. 
// The "pagehide" event will fire normally.
pipWindow.close();

Wysłuchaj, gdy witryna włączy tryb obrazu w obrazie

Słuchaj zdarzenia "enter" w aplikacji documentPictureInPicture, aby wiedzieć, kiedy otworzy się okno obrazu w obrazie. Zdarzenie zawiera obiekt window umożliwiający dostęp do okna obrazu w obrazie.

documentPictureInPicture.addEventListener("enter", (event) => {
 const pipWindow = event.window;
});

Uzyskiwanie dostępu do elementów w oknie obrazu w obrazie

Dostęp do elementów w oknie obrazu w obrazie możesz uzyskać, korzystając z obiektu zwróconego przez documentPictureInPicture.requestWindow() lub documentPictureInPicture.window, jak pokazano poniżej.

const pipWindow = documentPictureInPicture.window;
if (pipWindow) {
 // Mute video playing in the Picture-in-Picture window.
 const pipVideo = pipWindow.document.querySelector("#video");
 pipVideo.muted = true;
}

Obsługa zdarzeń z okna obrazu w obrazie

Twórz przyciski i elementy sterujące oraz reaguj na zdarzenia wejściowe użytkownika, takie jak "click", w zwykły sposób w języku JavaScript.

// Add a "mute" button to the Picture-in-Picture window.
const pipMuteButton = pipWindow.document.createElement("button");
pipMuteButton.textContent = "Mute";
pipMuteButton.addEventListener("click", () => { 
 const pipVideo = pipWindow.document.querySelector("#video");
 pipVideo.muted = true;
});
pipWindow.document.body.append(pipMuteButton);

Zmiana rozmiaru okna obrazu w obrazie

Zmień rozmiar okna obrazu w obrazie za pomocą metod resizeBy() i resizeTo() Okno. Obie metody wymagają gestu użytkownika.

const resizeButton = pipWindow.document.createElement('button');
resizeButton.textContent = 'Resize';
resizeButton.addEventListener('click', () => {
 // Expand the Picture-in-Picture window's width by 20px and height by 30px.
 pipWindow.resizeBy(20, 30);
});
pipWindow.document.body.append(resizeButton);

Aktywuj okno otwierające

Aby z poziomu okna obrazu w obrazie zaznaczyć okno, które otwiera, użyj metody focus() Okno. Ta metoda wymaga gestu użytkownika.

const returnToTabButton = pipWindow.document.createElement("button");
returnToTabButton.textContent = "Return to opener tab";
returnToTabButton.addEventListener("click", () => {
 window.focus();
});
pipWindow.document.body.append(returnToTabButton);

Tryb wyświetlania obrazu w obrazie CSS

Korzystając z trybu wyświetlania picture-in-picture CSS, możesz tworzyć konkretne reguły CSS, które będą stosowane tylko wtedy, gdy aplikacja internetowa jest widoczna tylko w trybie obrazu w obrazie (jest ona częścią tej aplikacji).

@media all and (display-mode: picture-in-picture) {
 body {
  margin: 0;
 }
 h1 {
  font-size: 0.8em;
 }
}

Wykrywanie funkcji

Aby sprawdzić, czy interfejs Document Picture-in-Picture API jest obsługiwany, użyj kodu:

if ('documentPictureInPicture' in window) {
 // The Document Picture-in-Picture API is supported.
}

Przykłady

Odtwarzacz VideoJS

Możesz pobawić się prezentacją odtwarzacza VideoJS w interfejsie Document Picture-in-Picture API. Zapoznaj się z kodem źródłowym.

Pomodoro

Tomodoro, aplikacja internetowa pomodoro, również korzysta z interfejsu Document Picture-in-Picture API, gdy tylko jest dostępny (patrz żądanie pull w GitHub).

Zrzut ekranu przedstawiający Tomodoro – aplikację internetową pomodoro.
Okno obrazu w obrazie w Tomodoro.

Prześlij opinię

Zgłoś problemy w GitHubie wraz z sugestiami i pytaniami.

Podziękowania

Baner powitalny: Jakob Owens.