Lighthouse có các quy trình kiểm tra hiệu suất, khả năng hỗ trợ tiếp cận, ứng dụng web tiến bộ, SEO, v.v. Bạn có thể chạy Lighthouse trên bất kỳ trang web nào, ở chế độ công khai hoặc yêu cầu xác thực.

Bạn có thể chạy Lighthouse trong Công cụ của Chrome cho nhà phát triển, từ dòng lệnh hoặc dưới dạng mô-đun Nút. Bạn cung cấp cho Lighthouse một URL để kiểm tra, công cụ này chạy một loạt quy trình kiểm tra đối với trang, sau đó tạo báo cáo về hiệu quả hoạt động của trang. Từ đó, hãy coi những lần kiểm tra không đạt là chỉ báo về cách cải thiện trang.

Mỗi cuộc kiểm tra đều có tài liệu tham khảo giải thích lý do tại sao cuộc kiểm tra lại quan trọng, cũng như cách khắc phục.

Thực hiện quy trình kiểm tra

Đo lường hiệu suất và tìm cơ hội tăng tốc độ tải trang.
Xác định xem liệu tất cả người dùng có truy cập vào nội dung và điều hướng trang web của bạn một cách hiệu quả hay không.
Cải thiện trạng thái mã của trang web theo các phương pháp hay nhất sau.
Đảm bảo rằng trang của bạn được tối ưu hoá cho thứ hạng kết quả trong công cụ tìm kiếm.