Tính năng mới trong Công cụ cho nhà phát triển (Chrome 61)

Các tính năng mới và thay đổi chính sắp ra mắt trong Công cụ cho nhà phát triển trong Chrome 61 bao gồm:

Hãy xem phiên bản video của những ghi chú phát hành này ở bên dưới hoặc đọc tiếp để tìm hiểu thêm.

Mô phỏng các thiết bị di động cấp thấp và cấp trung ở Chế độ thiết bị

Theo mặc định, trình đơn Điều tiết của Chế độ thiết bị sẽ xuất hiện. Giờ đây, bạn có thể mô phỏng thiết bị di động cấp thấp hoặc cấp trung chỉ bằng vài lượt nhấp.

Trình đơn điều tiết

Hình 1 Trình đơn điều tiết

Định nghĩa về Trình đơn điều tiết

Hình 2. Di chuột qua trình đơn Điều tiết hoặc mở trình đơn Capture Settings (Cài đặt ghi) để xem định nghĩa cho Thiết bị di động cấp trungThiết bị di động cấp thấp

Xem mức sử dụng bộ nhớ

Phần Sử dụng mới trong thẻ Xoá bộ nhớ của bảng điều khiển Ứng dụng cho bạn biết mức sử dụng bộ nhớ của một nguồn gốc, cũng như hạn mức tối đa cho nguồn gốc trên thiết bị này.

Phần Sử dụng

Hình 3. Phần Mức sử dụng cho thấy https://airhorner.com đang sử dụng 66,9 KB so với hạn mức 15214 MB của nguồn gốc

Xem thời điểm phản hồi được lưu vào bộ nhớ đệm của trình chạy dịch vụ

Cột Thời gian được lưu vào bộ nhớ đệm trong thẻ Bộ nhớ đệm cho bạn biết thời điểm các phản hồi được trình chạy dịch vụ lưu vào bộ nhớ đệm.

Cột Thời gian được lưu vào bộ nhớ đệm

Hình 4. Cột Thời gian được lưu vào bộ nhớ đệm

Bật Máy đo khung hình/giây (FPS) trong trình đơn Command

Giờ đây, bạn có thể bật FPS Meter từ Trình đơn lệnh.

Bật Máy đo FPS từ trình đơn Command

Hình 5. Bật FPS Meter từ Trình đơn lệnh

Thiết lập hành vi của con lăn chuột để thu phóng hoặc cuộn với Bản ghi hiệu suất

Mở phần Cài đặt và đặt chế độ cài đặt thao tác con lăn chuột của Flamingo mới để thay đổi cách hoạt động của con lăn chuột trên bảng điều khiển Performance (Hiệu suất).

Ví dụ: khi bạn dùng con lăn chuột trên phần Chính của bản ghi hoặc khi vuốt bằng 2 ngón tay trên bàn di chuột, chế độ mặc định sẽ là phóng to hoặc thu nhỏ. Khi bạn thay đổi chế độ cài đặt thành Scroll (Cuộn), cử chỉ này sẽ cuộn lên hoặc xuống.

Chế độ cài đặt "Thao tác bằng con lăn chuột"

Hình 6. Chế độ cài đặt Thao tác bằng con lăn chuột của Flamingo

Hỗ trợ gỡ lỗi cho các mô-đun ES6

Các mô-đun ES6 được vận chuyển nguyên gốc trong Chrome 61. Không có nhiều vấn đề ở đây liên quan đến Công cụ cho nhà phát triển, ngoài việc gỡ lỗi hoạt động như bạn mong đợi. Hãy thử đặt một số điểm ngắt và thực hiện các bước trong bước ES6-Module-implementation của TodoMVC của Paul Ireland để tự mình kiểm tra.

Tải kênh xem trước xuống

Hãy cân nhắc việc sử dụng Chrome Canary, Nhà phát triển hoặc Beta làm trình duyệt phát triển mặc định của bạn. Các kênh xem trước này cho phép bạn truy cập vào các tính năng mới nhất của Công cụ cho nhà phát triển, kiểm thử các API nền tảng web tiên tiến và tìm ra các vấn đề trên trang web của bạn trước khi người dùng làm điều đó!

Liên hệ với nhóm Công cụ của Chrome cho nhà phát triển

Sử dụng các lựa chọn sau để thảo luận về các tính năng và thay đổi mới trong bài đăng, hoặc bất cứ nội dung nào khác liên quan đến Công cụ cho nhà phát triển.

  • Gửi đề xuất hoặc phản hồi cho chúng tôi qua crbug.com.
  • Báo cáo sự cố trong Công cụ cho nhà phát triển bằng cách sử dụng Tuỳ chọn khác   Thêm   > Trợ giúp > Báo cáo vấn đề về Công cụ cho nhà phát triển trong Công cụ cho nhà phát triển.
  • Tweet tại @ChromeDevTools.
  • Để lại bình luận về Tính năng mới trong Video trên YouTube của Công cụ cho nhà phát triển hoặc Mẹo video trên YouTube trong Công cụ cho nhà phát triển.

Tính năng mới trong Công cụ cho nhà phát triển

Danh sách mọi nội dung được đề cập trong loạt bài Tính năng mới trong Công cụ cho nhà phát triển.

Chrome 127

Chrome 126

Chrome 125

Chrome 124

Chrome 123

Chrome 122

Chrome 121

Chrome 120

Chrome 119

Chrome 118

Chrome 117

Chrome 116

Chrome 115

Chrome 114

Chrome 113

Chrome 112

Chrome 111

Chrome 110

Chrome 109

Chrome 108

Chrome 107

Chrome 106

Chrome 105

Chrome 104

Chrome 103

Chrome 102

Chrome 101

Chrome 100

Chrome 99

Chrome 98

Chrome 97

Chrome 96

Chrome 95

Chrome 94

Chrome 93

Chrome 92

Chrome 91

Chrome 90

Chrome 89

Chrome 88

Chrome 87

Chrome 86

Chrome 85

Chrome 84

Chrome 83

Chrome 82

Chrome 82 đã bị huỷ.

Chrome 81

Chrome 80

Chrome 79

Chrome 78

Chrome 77

Chrome 76

Chrome 75

Chrome 74

Chrome 73

Chrome 72

Chrome 71

Chrome 70

Chrome 68

Chrome 67

Chrome 66

Chrome 65

Chrome 64

Chrome 63

Chrome 62

Chrome 61

Chrome 60

Chrome 59