Tính năng mới trong Công cụ cho nhà phát triển (Chrome 81)

Hỗ trợ Moto G4 ở Chế độ thiết bị

Sau khi bật Thanh công cụ trên thiết bị, bây giờ, bạn có thể mô phỏng kích thước của khung nhìn Moto G4 từ danh sách Thiết bị.

Mô phỏng khung nhìn Moto G4

Nhấp vào Show Device Frame (Hiển thị khung thiết bị) để hiển thị phần cứng Moto G4 xung quanh khung nhìn.

Hiển thị phần cứng của Moto G4

Các tính năng có liên quan:

  • Mở Trình đơn lệnh rồi chạy lệnh Capture screenshot để chụp ảnh màn hình khung nhìn có phần cứng Moto G4 (sau khi bật Show Device Frame (Hiện khung thiết bị)).
  • Điều tiết mạng và CPU để mô phỏng chính xác hơn các điều kiện duyệt web của người dùng thiết bị di động.

Vấn đề về Chromium #924693

Nội dung cập nhật liên quan đến cookie

Cookie bị chặn trong ngăn Cookie

Ngăn Cookie trong bảng điều khiển Application (Ứng dụng) giờ đây sẽ tô màu các cookie bị chặn với nền màu vàng.

Cookie bị chặn trong ngăn Cookie của bảng điều khiển Application (Ứng dụng)

Hãy xem thêm bài viết Gỡ lỗi lý do cookie bị chặn để tìm hiểu cách truy cập vào giao diện người dùng tương tự trong Bảng điều khiển mạng.

Vấn đề về Chromium #1030258

Mức độ ưu tiên cookie trong ngăn Cookie

Bảng cookie trong bảng điều khiển Mạng và ứng dụng giờ đây bao gồm cột Mức độ ưu tiên.

Vấn đề về Chromium #1026879

Chỉnh sửa tất cả giá trị cookie

Hiện tại, bạn có thể chỉnh sửa tất cả các ô trong Bảng cookie, ngoại trừ các ô trong cột Kích thước vì cột đó thể hiện kích thước mạng của cookie, tính bằng byte. Hãy xem mục Trường để được giải thích về từng cột.

Chỉnh sửa giá trị cookie

Sao chép dưới dạng tìm nạp Node.js để bao gồm dữ liệu cookie

Nhấp chuột phải vào một yêu cầu mạng rồi chọn Sao chép > Sao chép dưới dạng tìm nạp Node.js để lấy biểu thức fetch bao gồm dữ liệu cookie.

Sao chép dưới dạng tìm nạp Node.js

Vấn đề về Chromium #1029826

Biểu tượng chính xác hơn trong tệp kê khai ứng dụng web

Trước đây, ngăn Tệp kê khai trong bảng điều khiển Ứng dụng sẽ thực hiện các yêu cầu riêng để hiển thị biểu tượng tệp kê khai ứng dụng web. Công cụ cho nhà phát triển hiện cho thấy chính biểu tượng tệp kê khai mà Chrome sử dụng.

Các biểu tượng trong ngăn Tệp kê khai

Vấn đề về Chromium #985402

Di chuột qua các sản phẩm CSS content để xem các giá trị không thoát

Di chuột qua giá trị của một thuộc tính content để xem phiên bản không thoát của giá trị đó.

Ví dụ: trên bản minh hoạ này khi kiểm tra phần tử giả p::after, bạn sẽ thấy một chuỗi thoát trong ngăn Kiểu:

Chuỗi thoát

Khi di chuột qua giá trị content, bạn sẽ thấy giá trị không thoát:

Giá trị không thoát

Chi tiết hơn về các lỗi bản đồ nguồn trong Bảng điều khiển

Giờ đây, Bảng điều khiển cung cấp thêm thông tin chi tiết về lý do không thể tải hoặc phân tích cú pháp bản đồ nguồn. Trước đây, trang này chỉ đưa ra một lỗi mà không giải thích lỗi đó.

Lỗi khi tải bản đồ nguồn trong Bảng điều khiển

Chế độ cài đặt để tắt tính năng cuộn qua phần cuối tệp

Mở Settings (Cài đặt) rồi tắt Preferences > Sources > Cho phép cuộn qua cuối tệp để tắt hành vi giao diện người dùng mặc định cho phép bạn cuộn qua cuối tệp trong bảng Sources (Nguồn).

Sau đây là ảnh GIF của tính năng.

Tải kênh xem trước xuống

Hãy cân nhắc việc sử dụng Chrome Canary, Nhà phát triển hoặc Beta làm trình duyệt phát triển mặc định của bạn. Các kênh xem trước này cho phép bạn truy cập vào các tính năng mới nhất của Công cụ cho nhà phát triển, kiểm thử các API nền tảng web tiên tiến và tìm ra các vấn đề trên trang web của bạn trước khi người dùng làm điều đó!

Liên hệ với nhóm Công cụ của Chrome cho nhà phát triển

Sử dụng các lựa chọn sau để thảo luận về các tính năng và thay đổi mới trong bài đăng, hoặc bất cứ nội dung nào khác liên quan đến Công cụ cho nhà phát triển.

  • Gửi đề xuất hoặc phản hồi cho chúng tôi qua crbug.com.
  • Báo cáo sự cố trong Công cụ cho nhà phát triển bằng cách sử dụng Tuỳ chọn khác   Thêm   > Trợ giúp > Báo cáo vấn đề về Công cụ cho nhà phát triển trong Công cụ cho nhà phát triển.
  • Tweet tại @ChromeDevTools.
  • Để lại bình luận về Tính năng mới trong Video trên YouTube của Công cụ cho nhà phát triển hoặc Mẹo video trên YouTube trong Công cụ cho nhà phát triển.

Tính năng mới trong Công cụ cho nhà phát triển

Danh sách mọi nội dung được đề cập trong loạt bài Tính năng mới trong Công cụ cho nhà phát triển.

Chrome 127

Chrome 126

Chrome 125

Chrome 124

Chrome 123

Chrome 122

Chrome 121

Chrome 120

Chrome 119

Chrome 118

Chrome 117

Chrome 116

Chrome 115

Chrome 114

Chrome 113

Chrome 112

Chrome 111

Chrome 110

Chrome 109

Chrome 108

Chrome 107

Chrome 106

Chrome 105

Chrome 104

Chrome 103

Chrome 102

Chrome 101

Chrome 100

Chrome 99

Chrome 98

Chrome 97

Chrome 96

Chrome 95

Chrome 94

Chrome 93

Chrome 92

Chrome 91

Chrome 90

Chrome 89

Chrome 88

Chrome 87

Chrome 86

Chrome 85

Chrome 84

Chrome 83

Chrome 82

Chrome 82 đã bị huỷ.

Chrome 81

Chrome 80

Chrome 79

Chrome 78

Chrome 77

Chrome 76

Chrome 75

Chrome 74

Chrome 73

Chrome 72

Chrome 71

Chrome 70

Chrome 68

Chrome 67

Chrome 66

Chrome 65

Chrome 64

Chrome 63

Chrome 62

Chrome 61

Chrome 60

Chrome 59