Tính năng mới trong Công cụ cho nhà phát triển (Chrome 97)

Tính năng xem trước: Bảng điều khiển mới của ứng dụng Máy ghi âm

Sử dụng bảng điều khiển Máy ghi âm mới để ghi, phát lại và đo lường luồng người dùng.

Mở bảng điều khiển Recorder (Máy ghi âm). Làm theo hướng dẫn trên màn hình để bắt đầu một bản ghi mới.

Ví dụ: bạn có thể ghi lại quy trình thanh toán cà phê bằng ứng dụng minh hoạ cách đặt cà phê này. Sau khi thêm một ly cà phê và điền thông tin thanh toán, bạn có thể kết thúc quá trình ghi, phát lại quy trình hoặc nhấp vào nút Đo lường hiệu suất để đo lường luồng người dùng trong bảng Hiệu suất.

Chuyển đến tài liệu về Máy ghi âm để tìm hiểu thêm theo hướng dẫn từng bước!

Bảng điều khiển Máy ghi âm là một tính năng xem trước. Nhóm chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm cách cải thiện tính năng này và mong nhận được ý kiến phản hồi của bạn để cải thiện hơn nữa.

Bảng điều khiển Máy ghi âm

Vấn đề về Chromium: 1257499

Làm mới danh sách thiết bị ở Chế độ thiết bị

Bật Thanh công cụ của thiết bị, nhiều thiết bị hiện đại hơn hiện đã được thêm vào danh sách thiết bị. Chọn một thiết bị để mô phỏng kích thước của thiết bị đó.

Làm mới danh sách thiết bị ở Chế độ thiết bị

Vấn đề về Chromium: 1223525

Tự động hoàn thành bằng cách chỉnh sửa dưới dạng HTML

Giao diện người dùng Chỉnh sửa dưới dạng HTML hiện hỗ trợ tính năng tự động hoàn thành và đánh dấu cú pháp. Trong bảng điều khiển Phần tử, hãy nhấp chuột phải vào một phần tử rồi chọn Chỉnh sửa dưới dạng HTML. Hãy thử nhập một thuộc tính DOM (ví dụ: id, aria). Tính năng tự động hoàn thành sẽ giúp bạn tìm thấy tên thuộc tính mà bạn đang tìm kiếm.

Tự động hoàn thành bằng cách chỉnh sửa dưới dạng HTML

Vấn đề về Chromium: 1215072

Cải thiện trải nghiệm gỡ lỗi mã

Số cột hiện được đưa vào lỗi kết quả trong Console (Bảng điều khiển). Cần có quyền truy cập dễ dàng vào số cột để gỡ lỗi, đặc biệt với JavaScript rút gọn.

Số cột trong lỗi đầu ra

Vấn đề về Chromium: 1073064

[Thử nghiệm] Đồng bộ hoá chế độ cài đặt Công cụ cho nhà phát triển trên các thiết bị

Theo mặc định, chế độ cài đặt Công cụ cho nhà phát triển của bạn hiện sẽ được đồng bộ hoá giữa các thiết bị khi bạn bật tính năng đồng bộ hoá hồ sơ Chrome. Bạn có thể thay đổi chế độ cài đặt đồng bộ hoá Công cụ cho nhà phát triển thông qua phần Cài đặt > Đồng bộ hoá > Bật tính năng đồng bộ hoá chế độ cài đặt.

Chế độ cài đặt đồng bộ hoá Công cụ cho nhà phát triển

Chế độ cài đặt mới này giúp bạn làm việc dễ dàng hơn trên nhiều thiết bị. Ví dụ: các chế độ cài đặt giao diện sau đây được đồng bộ hoá để bạn có trải nghiệm nhất quán trên các thiết bị và không cần xác định lại các chế độ cài đặt tương tự. Tìm hiểu thêm về tính năng đồng bộ hoá trong phần tuỳ chỉnh Công cụ cho nhà phát triển.

cài đặt giao diện

Tính năng này hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và nhóm chúng tôi vẫn đang nỗ lực phát triển tính năng này. Nếu bạn có ý kiến phản hồi, vui lòng chia sẻ với chúng tôi tại đây.

Vấn đề về Chromium: 1245541

Tải kênh xem trước xuống

Hãy cân nhắc việc sử dụng Chrome Canary, Nhà phát triển hoặc Beta làm trình duyệt phát triển mặc định của bạn. Các kênh xem trước này cho phép bạn truy cập vào các tính năng mới nhất của Công cụ cho nhà phát triển, kiểm thử các API nền tảng web tiên tiến và tìm ra các vấn đề trên trang web của bạn trước khi người dùng làm điều đó!

Liên hệ với nhóm Công cụ của Chrome cho nhà phát triển

Sử dụng các lựa chọn sau để thảo luận về các tính năng và thay đổi mới trong bài đăng, hoặc bất cứ nội dung nào khác liên quan đến Công cụ cho nhà phát triển.

  • Gửi đề xuất hoặc phản hồi cho chúng tôi qua crbug.com.
  • Báo cáo sự cố trong Công cụ cho nhà phát triển bằng cách sử dụng Tuỳ chọn khác   Thêm   > Trợ giúp > Báo cáo vấn đề về Công cụ cho nhà phát triển trong Công cụ cho nhà phát triển.
  • Tweet tại @ChromeDevTools.
  • Để lại bình luận về Tính năng mới trong Video trên YouTube của Công cụ cho nhà phát triển hoặc Mẹo video trên YouTube trong Công cụ cho nhà phát triển.

Tính năng mới trong Công cụ cho nhà phát triển

Danh sách mọi nội dung được đề cập trong loạt bài Tính năng mới trong Công cụ cho nhà phát triển.

Chrome 127

Chrome 126

Chrome 125

Chrome 124

Chrome 123

Chrome 122

Chrome 121

Chrome 120

Chrome 119

Chrome 118

Chrome 117

Chrome 116

Chrome 115

Chrome 114

Chrome 113

Chrome 112

Chrome 111

Chrome 110

Chrome 109

Chrome 108

Chrome 107

Chrome 106

Chrome 105

Chrome 104

Chrome 103

Chrome 102

Chrome 101

Chrome 100

Chrome 99

Chrome 98

Chrome 97

Chrome 96

Chrome 95

Chrome 94

Chrome 93

Chrome 92

Chrome 91

Chrome 90

Chrome 89

Chrome 88

Chrome 87

Chrome 86

Chrome 85

Chrome 84

Chrome 83

Chrome 82

Chrome 82 đã bị huỷ.

Chrome 81

Chrome 80

Chrome 79

Chrome 78

Chrome 77

Chrome 76

Chrome 75

Chrome 74

Chrome 73

Chrome 72

Chrome 71

Chrome 70

Chrome 68

Chrome 67

Chrome 66

Chrome 65

Chrome 64

Chrome 63

Chrome 62

Chrome 61

Chrome 60

Chrome 59