Ghi lại, phát lại và đo lường luồng người dùng

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Hãy xem nhanh bảng điều khiển mới có tên là Máy ghi âm (tính năng xem trước) cùng với video ở bên dưới.

Xem hết hướng dẫn này để tìm hiểu cách sử dụng bảng điều khiển Recorder (Ghi lại) để ghi lại, phát lại và đo lường luồng người dùng.

Để biết thêm thông tin về cách chia sẻ luồng người dùng được ghi lại, chỉnh sửa luồng và các bước thực hiện, hãy xem Tài liệu tham khảo về các tính năng của Máy ghi âm.

Mở bảng điều khiển Máy ghi âm

 1. Mở Công cụ cho nhà phát triển.
 2. Nhấp vào Tuỳ chọn khác   Xem thêm.   > Công cụ khác > Máy ghi âm.

  Máy ghi âm trong trình đơn.

  Ngoài ra, bạn có thể dùng Trình đơn lệnh để mở bảng điều khiển Máy ghi âm.

  Hiển thị lệnh Máy ghi âm trong trình đơn Lệnh.

Giới thiệu

Chúng tôi sẽ sử dụng trang minh hoạ tính năng đặt cà phê này. Thanh toán là một luồng người dùng phổ biến giữa các trang web mua sắm.

Trong các phần tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách ghi lại, phát lại và kiểm tra quy trình thanh toán sau đây bằng bảng điều khiển Máy ghi âm:

 1. Thêm cà phê vào giỏ hàng.
 2. Thêm một tách cà phê khác vào giỏ hàng.
 3. Chuyển đến trang giỏ hàng.
 4. Xoá một tách cà phê khỏi giỏ hàng.
 5. Bắt đầu quy trình thanh toán.
 6. Điền thông tin thanh toán.
 7. Thanh toán.

Ghi lại luồng người dùng

 1. Mở trang bản minh hoạ này. Nhấp vào nút Start new recording (Bắt đầu bản ghi mới) để bắt đầu.
 2. Nhập "thanh toán cà phê" vào hộp văn bản Tên bản ghi. Bắt đầu bản ghi mới.
 3. Nhấp vào nút Start a new recording (Bắt đầu bản ghi mới). Quá trình ghi lại bắt đầu. Bảng điều khiển đang hiển thị Đang ghi... cho biết đang ghi. đang ghi.
 4. Nhấp vào Cappuchno để thêm vào giỏ hàng.
 5. Nhấp vào Americano để thêm vào giỏ hàng. Lưu ý rằng Recorder (Ghi lại) hiển thị các bước mà bạn đã thực hiện cho đến thời điểm này. Các bước trong bảng điều khiển Máy ghi âm.
 6. Chuyển đến trang giỏ hàng rồi xoá Americano khỏi giỏ hàng.

Tuy nhiên, bạn sẽ phải thêm bước di chuột theo cách thủ công sau khi hoàn tất việc ghi vì Máy ghi âm không tự động ghi lại các sự kiện di chuột. 1. Nhấp vào nút Tổng cộng: 19 USD để bắt đầu quy trình thanh toán. 1. Trong biểu mẫu chi tiết thanh toán, hãy điền thông tin vào các hộp văn bản TênEmail, rồi đánh dấu vào hộp Tôi muốn nhận thông tin cập nhật về đơn đặt hàng và thông báo khuyến mãi.. Biểu mẫu thông tin thanh toán. 1. Nhấp vào nút Gửi để hoàn tất quy trình thanh toán.

1. Trong bảng điều khiển Recorder (Máy ghi âm), hãy nhấp vào nút End recording (Kết thúc bản ghi) Kết thúc ghi âm. để kết thúc quá trình ghi.

Phát lại luồng người dùng

Sau khi ghi lại một luồng người dùng, bạn có thể phát lại luồng đó bằng cách nhấp vào nút Phát lại.Phát lại.

Bạn có thể thấy bản phát lại luồng người dùng trên trang. Tiến trình phát lại cũng được hiển thị trong bảng điều khiển Recorder (Ghi âm).

Nếu nhấp nhầm trong quá trình ghi hoặc có sự cố nào đó không hoạt động, bạn có thể gỡ lỗi luồng người dùng: chậm lại, đặt điểm ngắt và thực thi từng bước.

Mô phỏng mạng chậm

Bạn có thể mô phỏng kết nối mạng chậm bằng cách định cấu hình Cài đặt phát lại. Ví dụ: mở rộng Cài đặt phát lại, chọn 3G chậm trong trình đơn thả xuống Mạng.

Cài đặt phát lại.

Các chế độ cài đặt khác có thể được hỗ trợ trong tương lai. Hãy chia sẻ với chúng tôi chế độ cài đặt phát lại mà bạn muốn!

Đo lường luồng người dùng

Bạn có thể đo lường hiệu suất của luồng người dùng bằng cách nhấp vào nút Đo lường hiệu suất. Ví dụ: quy trình thanh toán là một quy trình quan trọng của người dùng trên một trang web mua sắm. Với bảng điều khiển Máy ghi âm, bạn có thể ghi lại quy trình thanh toán một lần và đo lường quy trình đó thường xuyên.

Việc nhấp vào nút Đo lường hiệu suất trước tiên sẽ kích hoạt phát lại luồng người dùng, sau đó mở hoạt động theo dõi hiệu suất trong bảng điều khiển Hiệu suất.

Tìm hiểu cách phân tích hiệu suất thời gian chạy của trang bằng bảng điều khiển Hiệu suất. Bạn có thể chọn hộp đánh dấu Các chỉ số quan trọng về trang web trong bảng điều khiển Hiệu suất để xem chỉ số Các chỉ số quan trọng về trang web, xác định các cơ hội cải thiện trải nghiệm duyệt web của người dùng.

Bảng điều khiển hiệu suất.

Chỉnh sửa các bước

Hãy cùng xem qua các lựa chọn cơ bản để chỉnh sửa các bước trong quy trình đã ghi lại.

Để biết danh sách đầy đủ các lựa chọn chỉnh sửa, hãy xem phần Chỉnh sửa các bước trong tài liệu tham khảo về tính năng.

Mở rộng các bước

Mở rộng từng bước để xem chi tiết về thao tác. Ví dụ: mở rộng bước Nhấp vào phần tử "Cappuchno".

Trong bảng điều khiển của máy ghi âm, phần tử Cappuchno đã được mở rộng để hiển thị loại, đích, bộ chọn, độ lệch X và độ lệch Y.

Bước trên cho thấy hai công cụ chọn. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tìm hiểu về bộ chọn bản ghi âm.

Khi phát lại luồng người dùng, Trình ghi âm sẽ cố gắng truy vấn phần tử thông qua một trong các bộ chọn theo trình tự. Ví dụ: nếu Máy ghi âm truy vấn phần tử bằng bộ chọn đầu tiên, thì nó sẽ bỏ qua bộ chọn thứ hai và chuyển sang bước tiếp theo.

Thêm và xoá bộ chọn khỏi một bước

Bạn có thể thêm hoặc xoá bất kỳ bộ chọn nào. Ví dụ: bạn có thể xoá bộ chọn #2 vì chỉ cần aria/Cappuccino là đủ trong trường hợp này. Di chuột qua bộ chọn số 2 rồi nhấp vào biểu tượng - để xoá bộ chọn đó.

Bảng điều khiển trình ghi của Công cụ cho nhà phát triển hiển thị một tuỳ chọn để xoá bộ chọn.

Chỉnh sửa bộ chọn trong một bước

Bạn cũng có thể chỉnh sửa công cụ chọn này. Ví dụ: nếu muốn chọn Mocha thay vì Cappuchno, bạn có thể:

 1. Hãy chỉnh sửa giá trị bộ chọn thành aria/Mocha.

  Chỉnh sửa bộ chọn.

  Hoặc bạn có thể nhấp vào nút ChọnChọn nút. rồi nhấp vào Mocha trên trang.

 2. Phát lại quy trình ngay bây giờ, cần chọn Mocha thay vì CappUCno.

 3. Hãy thử chỉnh sửa các thuộc tính khác của bước như type, target, value và các thuộc tính khác.

Thêm và xoá các bước

Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm và xoá các bước. Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn thêm một bước bổ sung hoặc xoá một bước vô tình được thêm. Thay vì ghi lại luồng người dùng, bạn chỉ cần chỉnh sửa luồng đó:

 1. Nhấp chuột phải vào bước bạn muốn chỉnh sửa hoặc nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm Trình đơn có biểu tượng ba dấu chấm. bên cạnh bước đó.

  Trình đơn thả xuống của một bước có các lựa chọn để xoá và thêm bước trước hoặc sau.

 2. Bạn có thể chọn Xoá bước để xoá bước này. Ví dụ: không cần thực hiện Scroll sau bước Mocha.

 3. Giả sử bạn muốn chờ đến khi thấy 9 tách cà phê trên trang trước khi thực hiện bất cứ bước nào. Trong trình đơn bước Mocha, hãy chọn Add step before (Thêm bước trước). Một bước mới có tên là Assert Element đã được thêm vào và bạn hiện có thể chỉnh sửa bước này.

 4. Trong Assert Element (Phần tử xác nhận), hãy chỉnh sửa bước mới với các thông tin chi tiết sau:

  • loại: waitForElement
  • bộ chọn số 1: .cup
  • toán tử: == (nhấp vào nút thêm toán tử)
  • số lượng: 9 (nhấp vào nút thêm số lượng) Bước thanh toán mới để mua cà phê đã được cập nhật bằng các thông tin chi tiết nêu trên.
 5. Phát lại.Hãy phát lại quy trình ngay để xem các thay đổi.

Các bước tiếp theo

Xin chúc mừng, bạn đã hoàn tất hướng dẫn!

Để khám phá thêm các tính năng và quy trình công việc (ví dụ: nhập và xuất) liên quan đến Máy ghi âm, hãy xem Tài liệu tham khảo về các tính năng của Máy ghi âm.