ניסויים

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

הגדרות. הגדרות > ניסויים מאפשרים לכם להפעיל ולהשבית תכונות ניסיוניות של כלי הפיתוח ל-Chrome.

כדי להפעיל ניסוי:

  1. פותחים את ההגדרות.
  2. בכרטיסייה ניסויים, מחפשים את הניסוי שרוצים לנסות בתיבת הטקסט מסנן.
  3. מסמנים את התיבה תיבת סימון. לצד הניסוי.
  4. סוגרים את הגדרות. ההגדרות.
  5. אם צריך, לוחצים על טעינה מחדש של כלי הפיתוח בהודעה שבחלק העליון.

הניסוי יופעל בפעם הבאה שפותחים את כלי הפיתוח. כדי להשבית ניסוי, מבטלים את הסימון בתיבת הסימון המתאימה.

הכרטיסייה 'ניסויים'.