מיקומים

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

הגדרות. הגדרות > מיקומים קובעים הגדרות קבועות מראש של מיקום גיאוגרפי. ניתן להשתמש בהגדרות הקבועות מראש כדי override geolocation ב-Chrome. אפשר גם לאכלס את הרשימה בהגדרה קבועה מראש משלכם שבה משתמשים לעיתים קרובות.

כדי להוסיף הגדרה מותאמת אישית קבועה מראש:

  1. פותחים את ההגדרות.
  2. בכרטיסייה מיקומים, לוחצים על הוספת מיקום.
  3. מציינים את הערכים הבאים ברשומה החדשה. לדוגמה, נוסיף את תל אביב כמיקום חדש.

    ציון ערכים עבור רשומה חדשה ברשימת המיקומים.

    הקואורדינטות של ניו יורק במפות Google.

  4. לוחצים על שמירה. עכשיו אפשר לבחור את ההגדרה הקבועה מראש מתוך חיישנים > מיקום.

כדי לערוך או להסיר הגדרה קיימת קבועה מראש, לוחצים על הלחצנים עריכה. או מחיקה. שמופיעים כשמציבים את סמן העכבר.