ויסות נתונים (throttle)

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

הגדרות. הגדרות > ויסות נתונים (throttle) – רשימה של פרופילים בהתאמה אישית של ויסות נתונים. אפשר להשתמש בפרופילים האלה כדי לבדוק מהירויות חיבור מותאמות אישית בחלונית רשת.

כדי להוסיף פרופיל מותאם אישית:

 1. פותחים את ההגדרות.
 2. בכרטיסייה ויסות נתונים, לוחצים על הוספת פרופיל מותאם אישית....
 3. מציינים את ערכי הפרמטרים האופציונליים הבאים ברשומה החדשה:

  יצירת פרופיל חדש בכרטיסייה Throttling.

  • שם הפרופיל.
  • מהירויות ההורדה וההעלאה ב-Kbps.
  • זמן אחזור באלפיות השנייה.

  פרמטרים שקשורים ל-Pack:

  • אובדן חבילות באחוזים.
  • אורך תור החבילות במספר.
  • התכונה הניסיונית סידור מחדש של חבילות מופעלת או מושבתת.
 4. לוחצים על Add (הוספה) כדי לשמור את הפרופיל החדש. עכשיו אפשר לבחור אותו מהרשימה הנפתחת של ויסות נתונים בחלונית רשת.

כדי לערוך או להסיר פרופיל קיים, לוחצים על הלחצנים עריכה. או מחיקה. שמופיעים כשמציבים את סמן העכבר.