סביבת עבודה

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

הגדרות. באמצעות הגדרות > סביבת עבודה אפשר לשמור את השינויים שמבצעים בכלי הפיתוח בקוד המקור שמאוחסן במחשב.

כדי להגדיר את סביבות העבודה, פותחים את הגדרות. הגדרות > סביבת עבודה.

התאמה אישית של החרגות

דפוס ההחרגה של תיקייה הוא דפוס ברירת המחדל הגלובלי של ביטוי רגולרי (regex) שבו מופיעים סוגי קבצים ותיקיות נפוצים של צדדים שלישיים שכלי הפיתוח מחריגים מסביבות העבודה, כדי שתוכלו להתמקד בקוד בלבד. דפוס ההחרגה של התיקייה בכרטיסייה 'סביבת עבודה' אתם יכולים להוסיף לדפוס באופן ידני תיקיות חדשות או סוגי קבצים חדשים. השינויים בתבנית נכנסים לתוקף אחרי שטוענים מחדש את כלי הפיתוח.

כדי לשנות את רשימת ברירת המחדל הגלובלית של תיקיות וקבצים, עורכים את תיבת הטקסט הגדרות. הגדרות > סביבת עבודה > דפוס החרגה של תיקייה.

ניהול סביבות עבודה

בכרטיסייה סביבת עבודה מפורטות התיקיות שהגדרתם בתור סביבות עבודה. בנוסף, עבור כל תיקייה, תיקיות המשנה שהחרגתם באופן ידני. תיקייה של סביבת עבודה עם תיקיות משנה מוחרגות. שינויים בקבצים בתיקיות משנה שהוחרגו לא נשמרים. תיקיות המשנה שיוחרגו הן ספציפיות למקום העבודה ולא גלובליות.

כדי להוסיף סביבת עבודה חדשה:

  1. פותחים את ההגדרות.
  2. בכרטיסייה Workspace (סביבת עבודה), לוחצים על Add folder (הוספת תיקייה).
  3. בוחרים את התיקייה עם המקורות.
  4. לוחצים על אישור בהודעה שלמעלה כדי לאפשר לכלי הפיתוח לבצע שינויים במקורות. הבקשה מבקשת גישה מלאה למקורות בכלי הפיתוח.

כדי להסיר סביבת עבודה, לוחצים על הסמל סגירה. לצד התיקייה המתאימה.