Usuwanie kont dewelopera w Chrome Web Store

Na tej stronie dowiesz się, jak usunąć konto CWS (konto dewelopera lub konto wydawcy grupowego).

Usuwanie konta

Produkty w Chrome Web Store są powiązane z kontami dewelopera i wydawcy. Jest kilka rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim usuniesz konto:

  • Usunięcie konta jest nieodwracalne. Tej czynności nie można cofnąć.
  • Nie możesz usunąć konta, na którym są opublikowane produkty. Jeśli masz opublikowane elementy, pamiętaj, aby cofnąć ich publikację, zanim spróbujesz usunąć konto.
  • Tylko właściciel lub menedżer powiązanej grupy dyskusyjnej Google może usunąć konta wydawcy grupowego.

Jak usunąć informacje o aplikacji

Otwórz panel dewelopera. Kliknij produkt, który chcesz usunąć ze sklepu, aby pojawiła się jego strona edycji. Następnie kliknij ikonę „Więcej opcji” w prawym górnym rogu i wybierz Cofnij publikację. Informacje o Twojej firmie nie będą już widoczne w sklepie.

Zrzut ekranu cofania publikacji elementu

Jak usunąć konto dewelopera

Aby usunąć konto dewelopera, najpierw upewnij się, że cofnięto publikację wszystkich opublikowanych elementów. Następnie otwórz stronę swojego konta w panelu dewelopera Chrome Web Store. Przewiń widok do sekcji Konto dewelopera:

obraz przedstawiający pole do usunięcia konta

Aby trwale usunąć konto dewelopera, kliknij Usuń konto dewelopera.

Jak usunąć konto wydawcy grupowego

Aby usunąć konto wydawcy grupowego, wybierz je w menu „Wydawca” u góry strony konta, a potem wykonaj czynności opisane powyżej. Upewnij się, że wszystkie elementy powiązane z kontem wydawcy grupowego zostały cofnięte.

Po wybraniu konta wydawcy grupowego zobaczysz sekcję Konto wydawcy grupowego:

ilustracja przedstawiająca pole usuwania wydawcy grupowego

Kliknij Usuń konto wydawcy grupowego, by trwale usunąć konto wydawcy grupowego.