Xoá tài khoản nhà phát triển trên Cửa hàng Chrome trực tuyến

Trang này mô tả cách xoá tài khoản CWS – tài khoản nhà phát triển hoặc tài khoản nhà xuất bản nhóm.

Giới thiệu về quy trình xoá tài khoản

Các mục trong Cửa hàng Chrome trực tuyến được liên kết với tài khoản nhà phát triển và tài khoản nhà xuất bản. Trước khi xoá tài khoản, bạn cần hiểu rõ một số điều sau:

  • Việc xoá tài khoản có hiệu lực vĩnh viễn. Không có "hoàn tác" nào cho hành động này.
  • Bạn không thể xóa một tài khoản vẫn còn các mục đã xuất bản. Nếu bạn đã xuất bản các mặt hàng, hãy nhớ huỷ xuất bản các mặt hàng đó trước khi thử và xoá tài khoản.
  • Chỉ chủ sở hữu hoặc người quản lý của Nhóm Google đã liên kết mới có thể xoá tài khoản nhà xuất bản nhóm.

Cách xoá mặt hàng tại trang thông tin trên Cửa hàng Play

Truy cập trang tổng quan dành cho nhà phát triển. Nhấp vào mục bạn muốn xoá khỏi cửa hàng để trang chỉnh sửa cho mục đó xuất hiện. Sau đó, hãy nhấp vào biểu tượng "tuỳ chọn khác" ở góc trên cùng bên phải và chọn Huỷ xuất bản. Danh sách của bạn sẽ không còn hiển thị trong cửa hàng.

Ảnh chụp màn hình về cách huỷ xuất bản một mục

Cách xoá tài khoản nhà phát triển

Để xoá tài khoản nhà phát triển, trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã huỷ phát hành mọi mục đã xuất bản. Sau đó, hãy truy cập trang tài khoản của bạn trên Trang tổng quan dành cho nhà phát triển của Cửa hàng Chrome trực tuyến. Di chuyển xuống phần Tài khoản nhà phát triển:

ảnh minh hoạ trường xoá tài khoản

Nhấp vào Xoá tài khoản nhà phát triển để xoá vĩnh viễn tài khoản nhà phát triển đó.

Cách xoá tài khoản nhà xuất bản nhóm

Để xoá tài khoản nhà xuất bản nhóm, hãy chọn tài khoản đó trong trình đơn kéo xuống "Nhà xuất bản" ở đầu trang tài khoản, sau đó tiến hành như mô tả ở trên. Đảm bảo rằng bạn đã huỷ phát hành mọi mục liên kết với tài khoản nhà xuất bản nhóm.

Sau khi chọn tài khoản nhà xuất bản nhóm, bạn sẽ thấy phần Tài khoản nhà xuất bản nhóm:

ảnh hiển thị trường xoá nhà xuất bản nhóm

Nhấp vào Xoá tài khoản nhà xuất bản nhóm để xoá vĩnh viễn tài khoản nhà xuất bản nhóm.