Wskazówki dotyczące promowania marki

Na tej stronie znajdziesz wytyczne dotyczące używania znaków towarowych Google, których należy przestrzegać podczas nazywania i opisywania rozszerzenia. Korzystanie ze znaków towarowych Google zawsze podlega Pozwoleniom od Google.

Korzystanie z plakietki Chrome Web Store

Korzystając z plakietki „Dostępne w Chrome Web Store” na swojej stronie, możesz dać innym znać, że Twoje rozszerzenie lub motyw są dostępne w Chrome Web Store. Aby używać tego plakietki, nie potrzebujesz wstępnego zatwierdzenia. Pamiętaj jednak, aby używać plakietki zgodnie z Warunkami korzystania z usługi Chrome Web Store i tymi wskazówkami dotyczącymi promowania marki. W przeciwnym razie możemy poprosić Cię o jej zmodyfikowanie lub zaprzestanie korzystania z niej.

Jak widać na poniższych obrazach, plakietka ma opcjonalne obramowanie.

Plakietka Chrome Web Store 206 x 58, bez obramowania

Plakietka Chrome Web Store (206 x 58) z obramowaniem

Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny z tych linków, aby pobrać plik obrazu logo.

Plakietka na białe tła Plakietka (z obramowaniem) na kolorowym tle
mały plik PNG mały plik PNG (z obramowaniem)
średni PNG średni plik PNG (z obramowaniem)
duży PNG duży PNG (z obramowaniem)
Adobe Illustrator Adobe Illustrator (z obramowaniem)

Jeśli zmienisz rozmiar plakietki, zachowaj jej proporcje. Upewnij się też, że jest ona czytelna i dobrze widoczna.

Gdy używasz plakietki „Dostępne w Chrome Web Store” podczas działań marketingowych lub w swojej witrynie, przestrzegaj tych reguł i ograniczeń:

  • Nie modyfikuj logo w żaden inny sposób (poza zmianą rozmiaru).
  • Nie traktuj plakietki jako głównego elementu strony.
  • Zachowaj pewne odstępy między plakietką a innymi logo i ikonami na stronie.
  • Nie wolno używać plakietki na stronie, która zawiera lub wyświetla treści dla dorosłych, promuje hazard, promuje przemoc, szerzy nienawiść, obejmuje sprzedaż tytoniu lub alkoholu osobom poniżej 21 roku życia, narusza inne obowiązujące przepisy lub regulacje prawne albo w inny sposób budzi zastrzeżenia.
  • Kliknięcie plakietki powinno zawsze prowadzić do Twojej strony w Chrome Web Store oraz czy rozszerzenie lub motyw są dostępne w sklepie przez cały czas, gdy używasz plakietki.

Wybór rozszerzenia lub nazwy dewelopera

Nie używaj znaków towarowych Google ani żadnych łudząco podobnych znaków jako nazwy rozszerzenia lub firmy bez pisemnego pozwolenia od Google.

Naruszenie znaku towarowego

Naruszenie znaku towarowego

Naruszenie znaku towarowego

Korzystanie z logo Google

Nie używaj znaków towarowych Google ani zmodyfikowanej wersji znaku towarowego Google jako logo rozszerzenia bez pisemnego pozwolenia od Google.

Naruszenie zasad dotyczących logo Google

Naruszenie zasad dotyczących logo Google

Dopuszczalne logo

Opisywanie rozszerzenia

Jeśli Twój produkt jest zgodny z produktem Google, odwołuj się do niego za pomocą słów „dla”, „do użytku z” lub „zgodny z”. Pamiętaj, aby dołączyć symbol TM ze znakiem towarowym Google. Przykład: „dla Google ChromeTM”

Logo zgodnego produktu Google

Logo zgodnego produktu Google

Jeśli odwołujesz się do znaku towarowego Google w połączeniu z logo, tekst odniesienia powinien być mniejszy niż logo.

Dopuszczalny znak towarowy Google w logo

Niedopuszczalny znak towarowy Google w logo

Korzystanie ze zrzutów ekranu

W celach poglądowych lub informacyjnych można używać standardowych, niezmienionych zrzutów ekranu z usługami Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Uprawnienia Google.

Podawanie prawidłowych źródeł informacji

Podaj odpowiednie informacje na temat wykorzystania znaków towarowych Google w tytule lub opisie rozszerzenia. (Opublikujemy listę znaków towarowych Google).

Jeśli na przykład Twój produkt ma rozszerzenie „Wyróżnij lokalne sklepy w Mapach GoogleTM”, w opisie produktu podaj poniższe informacje. Pamiętaj, że symbol TM nie jest potrzebny w opisie, ponieważ sam tekst wskazuje, że znak (np. Mapy Google) jest znakiem towarowym firmy Google.

Google Maps is a trademark of Google LLC. Use of this trademark is subject to Google Permissions.