Nguyên tắc sử dụng thương hiệu

Trang này trình bày nguyên tắc sử dụng nhãn hiệu của Google mà bạn phải tuân theo khi đặt tên và mô tả tiện ích của mình. Việc bạn sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào của Google luôn phải tuân theo Sự cho phép của Google.

Sử dụng huy hiệu Cửa hàng Chrome trực tuyến

Bạn có thể cho người khác biết rằng tiện ích hoặc giao diện của bạn có trên Cửa hàng Chrome trực tuyến bằng cách sử dụng huy hiệu "Có trong Cửa hàng Chrome trực tuyến" trên trang web của mình. Bạn không cần phê duyệt trước để sử dụng huy hiệu này. Tuy nhiên, hãy đảm bảo việc sử dụng huy hiệu của bạn phù hợp với điều khoản dịch vụ của Cửa hàng Chrome trực tuyến và các nguyên tắc sử dụng thương hiệu này, nếu không, chúng tôi có thể yêu cầu bạn sửa đổi hoặc ngừng sử dụng huy hiệu đó.

Như các hình ảnh sau đây, huy hiệu có đường viền không bắt buộc.

Huy hiệu Cửa hàng Chrome trực tuyến 206x58, không có đường viền

Huy hiệu Cửa hàng Chrome trực tuyến 206x58, có đường viền

Nhấp chuột phải vào bất kỳ đường liên kết nào sau đây để tải tệp hình ảnh cho huy hiệu xuống.

Huy hiệu cho nền trắng Huy hiệu (có đường viền) dành cho nền màu
PNG nhỏ PNG nhỏ (có đường viền)
PNG trung bình PNG trung bình (có đường viền)
PNG lớn PNG lớn (có đường viền)
Adobe Illustrator Adobe Illustrator (có đường viền)

Nếu bạn đổi kích thước huy hiệu, hãy giữ nguyên tỷ lệ kích thước, đồng thời đảm bảo huy hiệu dễ đọc và hiển thị đầy đủ.

Khi sử dụng huy hiệu "Có trong Cửa hàng Chrome trực tuyến" trong các quá trình thực thi tiếp thị hoặc trên trang web của bạn, hãy tuân thủ các quy tắc và hạn chế sau:

  • Đừng sửa đổi huy hiệu dưới bất kỳ hình thức nào, trừ đổi kích thước.
  • Đừng lấy huy hiệu làm thành phần chính trên trang của bạn.
  • Giữ một khoảng cách giữa huy hiệu với các biểu trưng và biểu tượng khác trên trang của bạn.
  • Không được sử dụng huy hiệu trên trang chứa hoặc hiển thị nội dung người lớn, cổ xuý cờ bạc, cổ suý hành vi bạo lực, chứa lời nói căm thù, liên quan đến việc bán thuốc lá hoặc đồ uống có cồn cho người dưới 21 tuổi, vi phạm các luật hoặc quy định hiện hành khác hoặc gây khó chịu.
  • Đảm bảo rằng việc nhấp vào huy hiệu luôn liên kết đến trang của bạn trong Cửa hàng Chrome trực tuyến và tiện ích hoặc giao diện của bạn luôn có sẵn trong cửa hàng mà bạn sử dụng huy hiệu.

Chọn tiện ích hoặc tên nhà phát triển

Đừng sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào của Google hoặc bất kỳ nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn nào làm tên của tiện ích hoặc tên công ty của bạn khi chưa có văn bản cho phép của Google.

Vi phạm nhãn hiệu

Vi phạm nhãn hiệu

Vi phạm nhãn hiệu

Sử dụng biểu trưng của Google

Đừng sử dụng các nhãn hiệu của Google hoặc phiên bản nhãn hiệu Google sửa đổi làm biểu trưng cho tiện ích của bạn khi chưa được Google cho phép bằng văn bản.

Vi phạm biểu trưng Google

Vi phạm biểu trưng Google

Biểu trưng được chấp nhận

Mô tả tiện ích của bạn

Nếu sản phẩm của bạn tương thích với một sản phẩm của Google, hãy tham chiếu đến sản phẩm đó của Google bằng cách sử dụng văn bản "cho", "để sử dụng với" hoặc "tương thích với" và đảm bảo bao gồm biểu tượng TM cùng với nhãn hiệu của Google. Ví dụ: "dành cho Google ChromeTM"

Biểu trưng của sản phẩm tương thích với Google

Biểu trưng của sản phẩm tương thích với Google

Nếu bạn đang tham chiếu đến một nhãn hiệu của Google cùng với biểu trưng, thì văn bản tham chiếu phải có kích thước nhỏ hơn biểu trưng của bạn.

Nhãn hiệu được chấp nhận của Google trong biểu trưng

Nhãn hiệu Google không được chấp nhận trong biểu trưng

Sử dụng ảnh chụp màn hình

Để minh hoạ hoặc cung cấp thông tin, bạn có thể sử dụng ảnh chụp màn hình tiêu chuẩn, không thay đổi gì về các dịch vụ của Google. Để biết thêm chi tiết, hãy xem trang Quyền của Google.

Phân bổ thích hợp

Ghi công phù hợp để sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào của Google trong tiêu đề tiện ích hoặc trong nội dung mô tả. (Chúng tôi công bố danh sách nhãn hiệu của Google.)

Ví dụ: nếu mặt hàng của bạn sử dụng tiêu đề phần mở rộng "Làm nổi bật cửa hàng tại địa phương cho Google MapsTM", thì bạn nên đưa thuộc tính hiển thị bên dưới vào nội dung mô tả mặt hàng. Xin lưu ý rằng biểu tượng TM không cần thiết trong thông tin ghi nhận tác giả vì bản thân văn bản đó chỉ rõ nhãn hiệu đó (ví dụ: Google Maps) là nhãn hiệu do Google sở hữu.

Google Maps is a trademark of Google LLC. Use of this trademark is subject to Google Permissions.