Các cách xuất bản dành cho doanh nghiệp

Khi thuộc một tổ chức sử dụng Google Workspace, bạn sẽ có thêm một số lựa chọn để phát hành tiện ích cho miền của mình. Bài viết này tóm tắt các tuỳ chọn này, nhưng sẽ nêu chi tiết như một phần của tài liệu về Chrome Enterprise.

Sau đây là một số tính năng dành cho doanh nghiệp liên quan đến cách hoạt động của Cửa hàng Chrome trực tuyến trong Google Workspace:

  • Xuất bản miền – Chỉ cho phép bạn xuất bản lên Cửa hàng Chrome trực tuyến riêng tư của tổ chức.

  • Bộ sưu tập – Các bộ sưu tập này cung cấp các bộ sưu tập tiện ích được tuyển chọn dành riêng cho tổ chức của bạn.

  • Danh sách chặn và danh sách cho phép – Các tuỳ chọn này cho phép quản trị viên quản lý những tiện ích mà tổ chức của bạn có thể dùng.

  • Buộc cài đặt – Quản trị viên có thể đặt các chính sách tự động và ngầm cài đặt tiện ích cho người dùng trong tổ chức. Sau khi cài đặt, người dùng không thể tắt hoặc xóa các tiện ích này.

Các phần sau đây cung cấp thông tin tổng quan ngắn gọn về những tính năng này. Hãy xem tài liệu được trích dẫn về doanh nghiệp cho từng chủ đề để tìm hiểu chi tiết hơn.

Cửa hàng Chrome trực tuyến riêng tư cho tổ chức của bạn

Mọi tổ chức Google Workspace đều có thể có phiên bản riêng tư trên Cửa hàng Chrome trực tuyến. Để truy cập vào ứng dụng này, người dùng phải đăng nhập vào Chrome bằng thông tin đăng nhập của tổ chức.

Bạn cũng cần sử dụng một URL hơi khác so với URL của cửa hàng công khai chỉ định miền Google Workspace của bạn:

Cửa hàng Chrome trực tuyến công khai
chrome.google.com/webstore
Cửa hàng Chrome trực tuyến riêng tư
https://chrome.google.com/webstore/category/for_your_domain

Đối với Cửa hàng Chrome trực tuyến riêng tư, hãy sử dụng URL chính xác như được hiển thị tại đây. Mã này sẽ phân giải thành miền đúng dựa trên thông tin đăng nhập của bạn.

Quản trị viên có thể sử dụng tuỳ chọn bật tính năng này tại Thiết bị > Chrome > Ứng dụng và tiện ích > Người dùng và trình duyệt > Cài đặt bổ sung > Quyền trên cửa hàng Chrome trực tuyến:

Ảnh chụp màn hình tuỳ chọn
cho phép xuất bản miền riêng tư

Xuất bản miền

Tuỳ chọn này cho phép bạn phát hành một tiện ích xuất hiện trên Cửa hàng Chrome trực tuyến riêng tư của tổ chức để mọi người dùng trong tổ chức của bạn đều có thể cài đặt tiện ích đó. Không ai bên ngoài tổ chức của bạn có thể xem phiên bản riêng tư này của Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Nếu tính năng xuất bản miền được bật cho tổ chức của bạn, thì một tuỳ chọn bổ sung sẽ xuất hiện trong trang phân phối của bảng điều khiển dành cho nhà phát triển:

Ảnh chụp màn hình minh hoạ tuỳ chọn xuất bản miền trong bảng điều khiển dành cho nhà phát triển

Chọn tuỳ chọn này để xuất bản riêng tư lên miền của bạn.

Để biết thêm hướng dẫn về cách phát hành lên miền của tổ chức, hãy xem Chrome Insider: Phát hành tiện ích tuỳ chỉnh cho doanh nghiệp.

Quản lý tiện ích miền trên Cửa hàng Chrome trực tuyến

Ngoài ra, còn có những tính năng bạn không sử dụng trực tiếp với tư cách là nhà phát triển tiện ích nhưng bạn cần lưu ý.

Bộ sưu tập: Quản trị viên trong tổ chức của bạn có thể chọn ra các bộ sưu tập tiện ích phù hợp với tổ chức của bạn. Các bộ sưu tập này có thể bao gồm cả tiện ích mở rộng được phát hành công khai và riêng tư. Các bộ sưu tập này giống như các bộ sưu tập trong Cửa hàng Chrome trực tuyến công khai, chẳng hạn như Lựa chọn của người chỉnh sửa, nhưng xuất hiện trong Cửa hàng Chrome trực tuyến riêng tư của bạn.

Bài viết Tạo bộ sưu tập ứng dụng Chrome cung cấp hướng dẫn cho quản trị viên cách thêm các bộ sưu tập vào Cửa hàng Chrome trực tuyến riêng tư của bạn.

Danh sách chặn và danh sách cho phép: Đây là các tuỳ chọn mà quản trị viên của tổ chức có thể sử dụng để kiểm soát rõ ràng những tiện ích có thể hoặc không được thành viên trong tổ chức cài đặt.

Các tuỳ chọn kiểm soát tiện ích này và các tuỳ chọn kiểm soát tiện ích khác dành cho doanh nghiệp do quản trị viên thiết lập bằng cách sử dụng các chính sách trong nhóm chính sách không thể phân chia của tiện ích.

Cài đặt không phải cửa hàng trực tuyến

Có những cách để cài đặt tiện ích dành cho doanh nghiệp mà không cần yêu cầu người dùng truy cập vào Cửa hàng Chrome trực tuyến, chẳng hạn như các cách được mô tả trong phần này.

Buộc cài đặt: Quản trị viên có thể đặt các chính sách tự động và ngầm cài đặt tiện ích cho người dùng trong tổ chức. Quy trình này thường được dùng cho các tiện ích hỗ trợ quy trình công việc và các hoạt động kinh doanh cốt lõi khác.

Xem tài liệu ExtensionInstallForcelist để tìm hiểu thêm về tính năng này.

Mẹo khắc phục sự cố cho phần mở rộng của miền

Phần này giải quyết một số vấn đề thường gặp mà nhà phát triển tiện ích có thể gặp phải khi phát hành lên một miền.

Tôi không thấy lựa chọn "Chỉ cho miền của tôi" trong chế độ xuất bản riêng tư.

Chỉ người dùng miền mới có thể sử dụng tuỳ chọn này sau khi bật tuỳ chọn này cho miền. Hãy đảm bảo rằng:

  • Bạn đăng nhập bằng danh tính miền của mình, chứ không phải bằng danh tính công khai (gmail) hay danh tính không phải miền khác.
  • Quản trị viên của bạn đã định cấu hình xuất bản miền.

Tại sao người dùng của tôi không nhận được bản cập nhật tiện ích sau khi tôi phát hành?

Có thể mất một chút thời gian để Chrome lấy bản cập nhật từ Cửa hàng Chrome trực tuyến. Hãy đảm bảo người dùng duy trì trạng thái đăng nhập vào Chrome bằng danh tính miền của họ ít nhất vài giờ.

Tôi đã phát hành một tiện ích cho miền của mình nhưng tôi không thấy tiện ích đó trên Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Dưới đây là một vài điều cần kiểm tra:

  • Hãy nhớ rằng có một quy trình xem xét diễn ra từ thời điểm bạn gửi mặt hàng đến Cửa hàng Chrome trực tuyến cho đến khi mặt hàng có sẵn để cài đặt. Quá trình xem xét này có thể nhanh chóng hơn đối với các tiện ích do miền phát hành, nhưng vẫn mất một chút thời gian.

  • Ngoài ra, xin lưu ý rằng các tiện ích sẽ được phát hành trong một khoảng thời gian, vì vậy, đặc biệt nếu tổ chức của bạn có số lượng người dùng lớn, thì một số người dùng có thể sẽ thấy bản cập nhật trước những người dùng khác.

  • Đảm bảo bạn đang kiểm tra URL riêng tư của Cửa hàng Chrome trực tuyến, chứ không phải URL công khai.