Ngừng sử dụng tính năng thanh toán trên Cửa hàng Chrome trực tuyến

Hệ thống thanh toán trên Cửa hàng Chrome trực tuyến hiện không được dùng nữa và sẽ ngừng hoạt động trong những tháng tới. Có nhiều cách khác để kiếm tiền từ tiện ích và nếu đang sử dụng phương thức thanh toán trên Cửa hàng Chrome trực tuyến, bạn cần phải chuyển sang một trong các cách đó.

Lý do thay đổi

Web đã đi một quãng đường dài trong 11 năm kể từ khi chúng tôi ra mắt Cửa hàng Chrome trực tuyến. Khi đó, chúng tôi muốn cung cấp một cách để nhà phát triển kiếm tiền từ các mặt hàng của họ trên Cửa hàng trực tuyến. Nhưng trong những năm kể từ đó, hệ sinh thái này đã phát triển và các nhà phát triển hiện có nhiều lựa chọn xử lý thanh toán.

Ý nghĩa đối với nhà phát triển

Nếu bạn không sử dụng khoản thanh toán trên Cửa hàng Chrome trực tuyến để kiếm tiền từ tiện ích, thì điều này sẽ không ảnh hưởng đến bạn và bạn không phải làm gì cả.

Nếu sử dụng phương thức thanh toán trên Cửa hàng Chrome trực tuyến để tính phí cho tiện ích hoặc giao dịch mua hàng trong ứng dụng, bạn sẽ cần chuyển sang một công ty xử lý thanh toán khác trong tương lai gần. Nếu sử dụng API cấp phép để theo dõi người đã thanh toán, bạn sẽ cần triển khai một cách khác để theo dõi giấy phép của người dùng.

Thông tin chi tiết về những gì đang diễn ra

Bạn sẽ cần chuyển thông tin thanh toán nếu thay đổi này ảnh hưởng đến bạn. Cụ thể, bạn sẽ cần thực hiện các thay đổi nếu kiếm tiền từ các tiện ích theo bất kỳ cách nào sau đây:

 1. Nếu bạn đã định cấu hình giao dịch mua hàng một lần cho tiện ích của mình bằng trang tổng quan dành cho nhà phát triển.
 2. Nếu bạn sử dụng tài nguyên bất kỳ sau đây trong API Cửa hàng Chrome trực tuyến:
  • InAppProducts
  • UserLicenses
  • Thanh toán
 3. Nếu bạn sử dụng các phương thức trợ giúp do purchase.js cung cấp sau đây:
  • google.payments.inapp.getSkuDetails
  • google.payments.inapp.buy
  • google.payments.inapp.getPurchases
  • google.payments.inapp.consumePurchase

Ngày của mốc quan trọng

Tiến trình ngừng sử dụng bắt đầu bằng việc vô hiệu hoá tạm thời các mục có tính phí mới vì những hạn chế về tài nguyên do COVID-19. Kể từ đó, chúng tôi đã quyết định thực hiện thay đổi này vĩnh viễn và trong những tháng tới, các khoản thanh toán cho các mục hiện có sẽ được loại bỏ dần.

Tiến trình ngừng sử dụng

 • Ngày 27 tháng 3 năm 2020 Tính năng xuất bản các mặt hàng có tính phí tạm thời bị vô hiệu hóa.
 • Ngày 21 tháng 9 năm 2020 Bạn không thể tạo tiện ích trả phí hoặc mặt hàng mới trong ứng dụng được nữa. Thay đổi này, có hiệu lực từ tháng 3 năm 2020, hiện có hiệu lực vĩnh viễn.
 • Ngày 1 tháng 12 năm 2020 Chúng tôi ngừng cung cấp ưu đãi dùng thử miễn phí. Nút "Try now" (Thử ngay) trong CWS sẽ không còn hiển thị nữa và các yêu cầu dùng thử miễn phí trong ứng dụng sẽ dẫn đến lỗi.
 • Ngày 1 tháng 2 năm 2021 Các mặt hàng và giao dịch mua hàng trong ứng dụng hiện có của bạn sẽ không thể tính phí khi thanh toán trên Cửa hàng Chrome trực tuyến nữa. Bạn vẫn có thể truy vấn thông tin giấy phép cho các giao dịch mua và gói thuê bao đã thanh toán trước đó. (API cấp phép sẽ phản ánh chính xác trạng thái của các gói thuê bao đang hoạt động, nhưng các gói thuê bao này sẽ không tự động gia hạn.)
 • Sau này, API cấp phép sẽ không còn cho phép bạn xác định trạng thái giấy phép cho người dùng nữa.

Sau khi tính năng thanh toán bị tắt, bạn vẫn có thể sử dụng API Cấp phép để xác định xem người dùng hiện có được cấp phép hay không. Tuy nhiên, tính năng này cũng không được dùng nữa và sẽ ngừng hoạt động vào lúc nào đó, vì vậy, bạn nên bắt đầu di chuyển tính năng theo dõi giấy phép sang một phương thức triển khai khác.

Đang xuất giấy phép người dùng

Nếu đang sử dụng Cửa hàng Chrome trực tuyến hoặc API Cấp phép, bạn sẽ cần thực hiện những việc sau:

 • Di chuyển sang một công ty xử lý thanh toán khác
 • Di chuyển tính năng theo dõi việc cấp phép

Không có cách nào để xuất hàng loạt giấy phép người dùng hiện có, vì vậy, bạn cần phải nhờ người dùng trợ giúp trong phần này của quá trình di chuyển.

Bạn nên xử lý việc di chuyển giấy phép trong hệ thống phụ trợ bằng cách sử dụng API Cửa hàng Chrome trực tuyến. Bạn cần sử dụng OAuth 2.0 với sự đồng ý của người dùng để truy cập các API này. Trình tự chung là:

 1. Triển khai chương trình thanh toán/cấp phép thay thế của bạn.
 2. Chuẩn bị một ứng dụng di chuyển giấy phép chạy trên trang web của bạn. Ứng dụng này truy cập vào API Cửa hàng Chrome trực tuyến. Ứng dụng này cần sử dụng OAuth 2.0 để xác thực, sau khi người dùng đồng ý và tìm nạp thông tin đăng ký của người dùng.
 3. Tạo và phát hành phiên bản tiện ích mới để đưa người dùng đến trang web của bạn nhằm thực hiện quá trình di chuyển.