Używanie konta Google Analytics w sklepie Chrome Web Store

Chrome Web Store oferuje integrację z Google Analytics. Dzięki temu oprócz widoku dostępnego w panelu dewelopera możesz zobaczyć statystyki strony z informacjami o aplikacji w Chrome Web Store.

Aby dowiedzieć się, jak śledzić wykorzystanie rozszerzenia, przeczytaj artykuł Korzystanie z Google Analytics 4.

Zaakceptuj Google Analytics

Podczas wyświetlania produktu w panelu dewelopera znajdź sekcję „Dodatkowe dane” na stronie z informacjami o aplikacji. Kliknij „Zaakceptuj Google Analytics”.

Włącz interfejs Google Analytics w panelu dewelopera
Włącz w Panelu dewelopera interfejs Google Analytics.

Następnie wejdź na https://analytics.google.com/. Musisz mieć dostęp do nowej usługi, która została nazwana za pomocą identyfikatora rozszerzenia.

Ograniczenia

W Twojej usłudze w Google Analytics obowiązują pewne limity. m.in.:

  • Przechowywanie danych jest ustawione na 2 miesiące.
  • Włączona jest deidentyfikacja danych, która ogranicza dostęp do niezagregowanych danych, aby uniemożliwić śledzenie poszczególnych użytkowników. Na przykład dane mogą zostać wstrzymane, jeśli nie spełnią zdefiniowanych przez system progów.
  • Kolejnych użytkowników możesz dodać tylko przez synchronizację z wydawcą grupowym (patrz poniżej).

Odsłony

Za każdym razem, gdy użytkownik wejdzie na stronę Twojej strony z informacjami o rozszerzeniu, pojawi się wyświetlenie strony pod adresem URL: /webstore/detail/ext/free/EXTENSION_ID/EXTENSION_NAME

Wydarzenia

Chrome Web Store wysyła też do Twojej usługi szereg zdarzeń:

Monitorowanie skuteczności reklam

Używanie parametrów monitora UTM

Częstym przypadkiem użycia przez deweloperów jest monitorowanie skuteczności reklam. W takich przypadkach warto wiedzieć, które reklamy doprowadziły do wyświetleń informacji o danym produkcie lub doprowadziły do konwersji.

Do tego celu możesz używać parametrów utm_source, utm_medium i utm_campaign – są one przekazywane do Google Analytics. Reklama może np. kierować użytkowników na taki adres URL:

https://chrome.google.com/webstore/detail/action-api-demo/ljjhjaakmncibonnjpaoglbhcjeolhkk?utm_source=ad&utm_medium=cpc&utm_campaign=summer-ad-campaign

W przypadku odpowiednich zdarzeń page_view i install zobaczysz te informacje:

  • Źródło sesji: ad
  • Sesja – medium: cpc
  • Sesja – kampania: summer-ad-campaign

Jeśli użytkownik odwiedzi rozszerzenie po raz pierwszy, wypełnione zostaną również pola „Pierwszy użytkownik – medium”, „Pierwszy użytkownik – kampania” i „Pierwszy użytkownik – źródło”.

Łączenie z Google Ads lub innymi usługami

Obecnie nie można połączyć usługi Google Analytics z innymi usługami, takimi jak Google Ads. Zalecamy okresowe sprawdzanie danych w Google Analytics, co pozwoli Ci analizować skuteczność reklam i podejmować decyzje dotyczące optymalizacji kampanii.

Śledzenie konwersji

Zdarzenie instalacji wygenerowane, gdy użytkownik zainstaluje rozszerzenie, można oznaczyć jako zdarzenie konwersji. Kliknij Administracja, a następnie Konwersje i Nowe zdarzenie konwersji. Wpisz „zainstaluj” i kliknij Zapisz. Zdarzenie to będzie widoczne jako Konwersja w panelu Google Analytics.

Przyznawanie innym kontom dostępu do Google Analytics

Korzystanie z wydawcy grupowego

Aby umożliwić innym kontom Google dostęp do swojej usługi w Google Analytics, skonfiguruj wydawcy grupowego. Członkowie tej grupy automatycznie otrzymają dostęp do usługi Google Analytics. Pamiętaj, że przyznanie dostępu połączonej grupie oznacza, że użytkownicy mogą działać w imieniu konta wydawcy. Oznacza to, że ma on dostęp do Panelu dewelopera i może edytować i publikować aktualizacje rozszerzeń. Dlatego należy udostępniać je z umiarem.

Za pomocą Looker Studio

Możesz też użyć narzędzia Looker Studio, aby utworzyć raport na podstawie danych Google Analytics. Możesz je łatwo udostępnić na dowolnym koncie Google.

Wystarczy wybrać „Utwórz” i określić typ pliku, który chcesz utworzyć. Użyj oprogramowania sprzęgającego Google Analytics i dodaj swoją usługę na koncie „Usługi deweloperskie w Chrome Web Store”.