Thiết lập nhà xuất bản nhóm

Bạn có thể chia sẻ quyền sở hữu các mục của mình trong Cửa hàng Google Chrome trực tuyến với các nhà phát triển khác bằng cách thiết lập nhà xuất bản nhóm. Trang này giải thích cách hoạt động của nhà xuất bản nhóm và cách thiết lập nhà xuất bản nhóm.

Giới thiệu về nhà xuất bản nhóm

Sử dụng nhà xuất bản nhóm để thiết lập một thực thể sở hữu các mục trên Cửa hàng Chrome trực tuyến, cho phép nhiều nhà phát triển chia sẻ quyền sở hữu mục đã phát hành. Hãy cân nhắc sự khác biệt giữa vai trò này với vai trò nhà xuất bản cá nhân cơ bản hơn.

Nhà xuất bản cá nhân Khi nhà phát triển cá nhân đóng vai trò là nhà xuất bản của một mục, chỉ nhà phát triển đó mới có thể tải nội dung cập nhật lên và phát hành nội dung cập nhật cho mục đó. Biểu đồ dưới đây mô tả tình huống này:

Sơ đồ quy trình phát hành riêng lẻ

Nhà xuất bản nhóm Khi thiết lập nhà xuất bản nhóm, bạn sử dụng Nhóm Google để liên kết nhiều nhà phát triển thành một thực thể kết hợp. Mọi nhà phát triển Cửa hàng Chrome trực tuyến thuộc nhóm đó đều có thể phát hành nội dung cập nhật cho mặt hàng, như được mô tả trong sơ đồ sau:

Sơ đồ quy trình phát hành nhóm

Nhà xuất bản nhóm mang lại một số lợi ích cho các tổ chức và nhóm phát triển:

 • Đó là một cách thuận tiện để các nhóm chia sẻ khả năng xuất bản giữa tất cả các thành viên.
 • Quá trình chuyển quyền sở hữu các mục có thể dễ dàng khi nhà phát triển rời khỏi tổ chức.
 • Thông báo này giúp tránh việc vô tình xoá các mục có thể xảy ra khi nhà phát triển rời khỏi tổ chức (vì tài khoản của họ bị xoá và tài khoản cá nhân đó lại là nhà xuất bản của mục).

Trước khi bạn thiết lập xuất bản nhóm

Hãy ghi nhớ những lưu ý quan trọng sau:

 • Mỗi tài khoản nhà phát triển trên Cửa hàng Chrome trực tuyến chỉ có thể tạo một nhà xuất bản nhóm, từng nhà xuất bản nhóm. Bạn không thể bổ sung hạn mức này, ngay cả khi xoá nhóm.
 • Sau khi tạo tài khoản nhà xuất bản nhóm, Nhóm Google mà bạn chọn sẽ vẫn được liên kết với tài khoản đó. Chỉ chủ sở hữu hoặc người quản lý nhóm (hoặc thành viên còn lại trong nhóm) mới có thể xóa nhà xuất bản nhóm, hủy liên kết Nhóm Google khỏi Cửa hàng Chrome trực tuyến.

 • Bạn có thể là thành viên của bất kỳ nhà xuất bản nhóm nào.

 • Bạn không thể thay đổi nhóm được liên kết với tài khoản nhà xuất bản nhóm.

 • Bạn vẫn giữ tài khoản nhà xuất bản cá nhân và có thể phát hành từ nhóm hoặc tài khoản cá nhân của mình.

Tạo nhà xuất bản nhóm

Để tạo nhà xuất bản nhóm, hãy làm theo các bước sau:

 1. Nếu bạn chưa thực hiện việc này, hãy tạo một Nhóm Google riêng tư.

 2. Đảm bảo rằng Nhóm Google đã bật thư, như minh hoạ dưới đây:

  Ảnh chụp màn hình tuỳ chọn Cho phép đăng bài qua email

 3. Đảm bảo rằng Nhóm Google đã đặt chế độ "Kiểm duyệt thư" thành "Không kiểm duyệt" và "Xử lý thư rác" thành "Đăng thư đáng ngờ lên nhóm" để đảm bảo rằng các thông báo của CWS sẽ gửi đến mọi thành viên trong nhóm.

  Ảnh chụp màn hình về hoạt động Kiểm duyệt thư và xử lý Thư rác

 4. Hãy đảm bảo rằng không có ai tham gia được Nhóm Google Groups khi chưa được xác thực. Sử dụng chế độ "Chỉ người dùng được mời" hoặc "Mọi người trên web đều có thể hỏi" như sau:

  Ảnh chụp màn hình cách chọn tuỳ chọn chỉ người dùng được mời

 5. Đăng nhập vào Trang tổng quan dành cho nhà phát triển Cửa hàng Chrome trực tuyến rồi chuyển đến thẻ Tài khoản.

 6. Cuộn xuống trường Thành viên nhà xuất bản nhóm:

  Ảnh chụp màn hình trường xuất bản nhóm Google

 7. Chọn Nhóm Google mà bạn muốn liên kết với nhà xuất bản nhóm mới, sau đó nhấp vào Tạo nhà xuất bản nhóm.

Các bước này sẽ tạo tài khoản nhà xuất bản nhóm mới. Nhóm Google bạn chọn được liên kết với tài khoản nhà xuất bản mới này và email nhóm chính là email của tài khoản nhà xuất bản nhóm mới.

Thêm nhà phát triển vào hoặc xoá họ khỏi nhà xuất bản nhóm

Trang tổng quan dành cho nhà phát triển sẽ hiển thị tài khoản nhà xuất bản nhóm mới và Nhóm Google được liên kết. Bạn có thể dùng Google Groups để thêm hoặc xoá nhà phát triển. Sau khi thêm hoặc xóa thành viên khỏi nhóm xuất bản, bạn cần phải đồng bộ hóa Trang tổng quan dành cho nhà phát triển với Google Group theo cách thủ công.

Cách đồng bộ hoá Trang tổng quan dành cho nhà phát triển:

 1. Đăng nhập vào Trang tổng quan dành cho nhà phát triển Cửa hàng Chrome trực tuyến rồi chọn nhóm của bạn trong danh sách Nhà xuất bản. Nút này nằm ở trên cùng bên phải màn hình.

  Ảnh chụp màn hình danh sách nhà xuất bản.

 2. Chuyển đến thẻ Tài khoản.

 3. Cuộn xuống phần Thành viên nhà xuất bản nhóm.

  Ảnh chụp màn hình trường Thành viên của nhà xuất bản nhóm

 4. Nhấp vào Đồng bộ hoá.

Để thành viên nhóm có thể phát hành nội dung cập nhật, thành viên đó phải đăng ký làm nhà phát triển trên Cửa hàng Chrome trực tuyến và thanh toán phí đăng ký một lần.

Để duy trì tính bảo mật cho các mục của mình, bạn nên quản lý nhóm của mình một cách cẩn thận.

 • Tạo một nhóm trên Google Groups để sử dụng độc quyền với tư cách là nhà xuất bản nhóm; không sử dụng nhóm hiện có mà bạn cũng dùng cho các mục đích khác.
 • Đặt nhóm ở chế độ riêng tư bằng tuỳ chọn "Chỉ người dùng được mời".
 • Giảm thiểu số lượng thành viên của nhóm.

Xuất bản bằng nhà xuất bản nhóm

Ở góc trên cùng bên phải của Trang tổng quan dành cho nhà phát triển Cửa hàng Chrome trực tuyến là một trình đơn kéo xuống chứa các mục sau:

 • Tên người dùng nhà phát triển (nhà xuất bản cá nhân của bạn)
 • Mọi nhà xuất bản nhóm mà bạn là thành viên.

Chọn nhà xuất bản bạn muốn sử dụng. Cột này hiển thị các mặt hàng đã được tải lên cho nhà xuất bản đó. Mọi mặt hàng mới mà bạn tải lên đều được liên kết với nhà xuất bản đã chọn.

Chuyển các mặt hàng hiện có sang tài khoản nhà xuất bản nhóm

Sau khi thiết lập nhà xuất bản nhóm (hoặc sau khi được thêm làm thành viên của một Nhóm trên Google liên kết với nhà xuất bản nhóm), bạn có thể chuyển các mục của riêng mình tới nhà xuất bản nhóm.

Để chuyển một mục:

 1. Trong Trang tổng quan dành cho nhà phát triển, hãy chọn thẻ mục trong tài khoản nhà xuất bản cá nhân của bạn.
 2. Mở mục bạn muốn chuyển.
 3. Di chuyển xuống trường Trang thông tin trên Cửa hàng Play.
 4. Nhấp vào trình đơn "..." ở góc trên, sau đó chọn Chuyển sang nhà xuất bản nhóm. Hộp thoại sau đây sẽ xuất hiện:

  Ảnh chụp màn hình hộp thoại chuyển sang nhà xuất bản nhóm

 5. Chọn kỹ (vì đây là thay đổi vĩnh viễn) nhà xuất bản nhóm mà bạn muốn chuyển mục sang.

 6. Nhấp vào Chuyển để xác nhận quy trình chuyển.

Cách xác minh rằng mặt hàng đã được chuyển:

 1. Chọn nhà xuất bản nhóm mà bạn đã chuyển mặt hàng sang.
 2. Kiểm tra để đảm bảo rằng mặt hàng này xuất hiện trong danh sách.

Khắc phục sự cố xuất bản nhóm

 • Nếu tài khoản xuất bản cá nhân hoặc tài khoản nhà xuất bản nhóm của bạn bị tạm ngưng, thì bạn sẽ không thể chuyển các mặt hàng.
 • Nếu tài khoản nhà xuất bản nhóm đã đạt đến giới hạn mặt hàng đã phát hành, bạn sẽ không thể chuyển các mặt hàng đã xuất bản tới nhà xuất bản nhóm này.