Phân tích các chỉ số tại trang thông tin trên Cửa hàng Play

Việc diễn giải các chỉ số về trang thông tin trên Cửa hàng Chrome trực tuyến có thể giúp bạn đánh giá mức độ ảnh hưởng của các thay đổi về tiện ích và trang thông tin trên Cửa hàng Play đến tỷ lệ chuyển đổi. Ví dụ: bạn có thể xác định các quốc gia có số lượng khách truy cập cao để có thể ưu tiên hỗ trợ ngôn ngữ cho các quốc gia đó. Bạn cũng có thể xuất tất cả báo cáo được mô tả bên dưới dưới dạng tệp CSV.

Số lượt cài đặt và gỡ cài đặt

Bạn có thể theo dõi lượt thu nạp và tỷ lệ rời bỏ của khách hàng bằng những báo cáo sau: – Theo dõi tỷ lệ thu nạp bằng báo cáo lượt cài đặt hằng ngày. – Theo dõi tỷ lệ người dùng rời bỏ ứng dụng bằng số liệu phân tích số lượt gỡ cài đặt hằng ngày.

Những số liệu này bao gồm cả người dùng mới và người dùng cũ. Bạn có thể định cấu hình dữ liệu này theo quốc gia, ngôn ngữ, hệ điều hành hoặc khoảng thời gian bằng cách sử dụng trình đơn thả xuống "lọc theo".

biểu đồ thống kê số lượt cài đặt hằng ngày

Số lượt hiển thị

Chỉ số về lượt hiển thị theo dõi số lượng người dùng khám phá tiện ích của bạn trong khi tìm kiếm hoặc duyệt qua Cửa hàng Chrome trực tuyến. Lượt hiển thị xảy ra khi phần mở rộng của bạn xuất hiện trong bất kỳ bộ sưu tập hoặc lượt ghé thăm trực tiếp nào vào mặt hàng trong cửa hàng của bạn.

số lượt hiển thị hằng ngày
biểu đồ thống kê

Số người dùng

Bạn có thể theo dõi tỷ lệ giữ chân người dùng hằng tuần của nhiều nhóm người dùng, được phân loại theo quốc gia, ngôn ngữ, hệ điều hành và phiên bản của mục.

biểu đồ thống kê
số người dùng hằng tuần

Google Analytics

Để theo dõi các chỉ số về mặt hàng trên cửa hàng, bạn có thể chọn sử dụng Google Analytics 4 bằng cách nhấp vào Chọn sử dụng Google Analytics trong mục Chỉ số khác trên thẻ Trang thông tin trên Cửa hàng Play. Sau khi chọn tham gia, bạn sẽ nhận được một thông báo qua email.

Cửa hàng Chrome trực tuyến quản lý tài khoản cho bạn và cung cấp dữ liệu trong Google Analytics. Cửa hàng Chrome trực tuyến chỉ cấp cho bạn quyền truy cập vào dữ liệu không ở cấp người dùng. Đối với nhà xuất bản nhóm, tất cả các nhà phát triển trong nhóm, bất kể vai trò của họ trong nhóm, đều được cấp quyền truy cập vào dữ liệu của các mục do nhóm sở hữu. Nơi chọn sử dụng Google Analytics

Hãy xem bài viết Sử dụng tài khoản Google Analytics với Cửa hàng Chrome trực tuyến để tìm hiểu thêm.