Chuẩn bị tiện ích

Sau khi đăng kýthiết lập tài khoản nhà phát triển, bạn có thể gửi tiện ích đến Cửa hàng Chrome trực tuyến. Tuy nhiên, trước khi gửi, bạn có một số cách để chuẩn bị tiện ích và nội dung khác trước khi gửi mặt hàng.

Kiểm thử tiện ích trong giai đoạn phát hành chính thức

Tải tiện ích của bạn cục bộ và đảm bảo tất cả các tính năng hoạt động như dự kiến trước khi tải tiện ích lên Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Xem lại tệp kê khai

Sau khi tải mục lên, bạn sẽ không thể chỉnh sửa siêu dữ liệu của tệp kê khai trong trang tổng quan dành cho nhà phát triển. Điều này có nghĩa là nếu phát hiện lỗi đánh máy, bạn sẽ phải chỉnh sửa tệp kê khai, tăng số phiên bản và nén lại các tệp.

Hãy nhớ kiểm tra và bao gồm các trường sau:

"name"
Tên này xuất hiện trong Cửa hàng Chrome trực tuyến và trình duyệt Chrome.
"version"
Số phiên bản của bản phát hành tiện ích này.
"icons"
Một mảng chỉ định biểu tượng của tiện ích.
"description"
Một chuỗi gồm không quá 132 ký tự mô tả phần mở rộng của bạn.

Đặt số phiên bản ban đầu trong tệp kê khai thành một giá trị thấp, chẳng hạn như 0.0.0.1. Bằng cách đó, bạn có thể tăng số phiên bản khi tải phiên bản mới của mặt hàng lên. Mỗi phiên bản mới mà bạn tải lên Cửa hàng Chrome trực tuyến đều phải có số phiên bản lớn hơn phiên bản trước đó.

Nén tệp tiện ích

Để tải tiện ích lên, bạn cần gửi một tệp ZIP chứa tất cả các tệp tiện ích. Hãy nhớ đặt tệp kê khai trong thư mục gốc, không phải trong một thư mục.

Nội dung bổ sung tại trang thông tin trên Cửa hàng Play

Ngoài siêu dữ liệu trong tệp kê khai, bạn cũng cần cung cấp nội dung, hình ảnh và URL giúp người dùng hiểu được tiện ích mang lại giá trị gì. Hãy xem bài viết Tạo trang thông tin chất lượng cao để biết thông tin chi tiết về cách tạo trang thông tin chất lượng cao cung cấp thông tin rõ ràng về mặt hàng của bạn qua nội dung mô tả mặt hàng, hình ảnh và các siêu dữ liệu khác của trang thông tin.

Các bước tiếp theo