Đăng ký tài khoản nhà phát triển

Trước khi có thể xuất bản các mục trên Cửa hàng Chrome trực tuyến, bạn phải đăng ký làm nhà phát triển CWS và thanh toán phí đăng ký một lần. Bạn phải cung cấp email của nhà phát triển khi tạo tài khoản nhà phát triển; dưới đây là một số mẹo về loại email nên chọn:

  • Vì bạn sẽ nhận được những email quan trọng về tiện ích hoặc bạn có thể muốn xóa một trong các tài khoản của mình, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một tài khoản email mới chỉ dành cho việc xuất bản các mặt hàng trên Cửa hàng Chrome trực tuyến.
  • Đảm bảo đây là email mà bạn kiểm tra thường xuyên vì đó là nơi bạn sẽ nhận các cảnh báo hoặc thông báo quan trọng.
  • Nếu bạn đã lưu trữ mục của mình trong Google Play và bạn muốn trang thông tin trên Cửa hàng Chrome trực tuyến hiển thị đường liên kết "Có sẵn cho Android", thì mặt hàng đó phải có cùng tên với trang thông tin của bạn trên Google Play, đồng thời cả hai mặt hàng đều phải thuộc sở hữu của cùng một tài khoản nhà phát triển. Để chuyển các mặt hàng trong Cửa hàng Chrome trực tuyến của bạn sang một nhà phát triển khác, hãy gửi biểu mẫu này.
  • Nếu gần đây bạn đã xoá tài khoản nhà phát triển trên Cửa hàng Chrome trực tuyến, thì bạn không thể sử dụng lại thông tin nhận dạng email được liên kết của tài khoản đó để tạo một tài khoản mới.

Để đăng ký, chỉ cần truy cập bảng điều khiển dành cho nhà phát triển. Lần đầu tiên bạn thực hiện việc này, màn hình đăng ký sau đây sẽ xuất hiện. Trước tiên, hãy đồng ý với thoả thuận và chính sách dành cho nhà phát triển, sau đó thanh toán phí đăng ký.

Ảnh chụp màn hình trang đăng ký dành cho nhà phát triển trên Cửa hàng Chrome trực tuyến

Sau khi thanh toán phí đăng ký và đồng ý với các điều khoản, bạn sẽ không thấy trang đăng ký này nữa.

Các bước tiếp theo

  1. Tiếp tục thiết lập tài khoản nhà phát triển
  2. Chuẩn bị tiện ích
  3. Phát hành lên Cửa hàng Chrome trực tuyến