Thiết lập tài khoản nhà phát triển

Sau khi đăng ký tài khoản nhà phát triển, bạn có thể tiếp tục điền thông tin bổ sung về tài khoản của mình.

Điền thông tin tài khoản của bạn

Để thiết lập tài khoản của bạn, hãy truy cập trang Tài khoản trong trang tổng quan dành cho nhà phát triển ở trình đơn bên trái.

Trang tài khoản Cửa hàng Chrome trực tuyến
Trang tài khoản trên Cửa hàng Chrome trực tuyến

Tại đây, bạn có thể cung cấp thông tin hồ sơ nhà phát triển, thiết lập chế độ cài đặt quản lý và bật thông báo qua email, cùng nhiều việc khác. Bản thân trang này cung cấp hướng dẫn; tuy nhiên, có một vài trường đáng chú ý.

Tên nhà xuất bản (Bắt buộc)
Xuất hiện bên dưới tiêu đề của từng phần mở rộng. Nếu là nhà xuất bản đã xác minh, bạn có thể hiển thị URL chính thức của nhà xuất bản.
Xác minh email của bạn (Bắt buộc)
Chỉ hiển thị trong thông tin liên hệ của tiện ích. Mọi thông báo sẽ được gửi đến email của tài khoản nhà phát triển Cửa hàng Chrome trực tuyến. Hãy xem bài viết Xác minh địa chỉ email của bạn để biết thông tin chi tiết
Địa chỉ thực tế (Bắt buộc trong một số trường hợp)
Chỉ những mặt hàng cung cấp chức năng mua hàng, tính năng bổ sung hoặc gói thuê bao mới được có địa chỉ thực tế.
Tài khoản người kiểm tra đáng tin cậy (Không bắt buộc)
Danh sách địa chỉ email của các cá nhân được phân tách bằng dấu phẩy để cung cấp tiện ích của bạn cho họ thử nghiệm.

Xác minh địa chỉ email của bạn

Bạn bắt buộc phải xác minh địa chỉ email liên hệ khi thiết lập tài khoản nhà phát triển mới. Khi nhấp vào Thêm email trên trang tài khoản, bạn có thể nhập địa chỉ email và sau đó yêu cầu xác minh. Sau đó, Cửa hàng Chrome trực tuyến sẽ gửi một liên kết xác minh đến địa chỉ đó; hãy sử dụng liên kết đó để xác minh địa chỉ của bạn.

Trường email liên hệ hiển thị là chưa được xác minh

Nhấp vào đường liên kết Xác minh email để gửi đường liên kết xác minh đến email của bạn.

Các bước tiếp theo