Quản lý ý kiến phản hồi của người dùng

Hướng dẫn này trình bày cách quản lý ý kiến phản hồi của người dùng trên Cửa hàng Chrome trực tuyến. Tìm hiểu cách trả lời bài đánh giá, kiểm tra điểm xếp hạng và hỗ trợ người dùng. Cho dù bạn chọn sử dụng các công cụ tích hợp sẵn hay thiết lập một trang web hỗ trợ riêng, chúng tôi đều sẽ hướng dẫn bạn các bước để cải thiện mức độ tương tác của người dùng và xử lý ý kiến phản hồi một cách hiệu quả.

Trả lời bài đánh giá của người dùng

Điểm xếp hạng và bài đánh giá giúp mọi người quyết định có nên dùng thử tiện ích hay không. Quảng cáo này không chỉ để lại ấn tượng tích cực mà còn có thể giúp tăng thứ hạng của bạn trên Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Người dùng có thể để lại nhận xét trong phần Bài đánh giá của mặt hàng trong cửa hàng, dưới phần tổng quan về mặt hàng. Bạn cũng có thể đăng câu trả lời cho những bài đánh giá đó tại đây. Mỗi người dùng chỉ có thể xếp hạng một tiện ích một lần nhưng có thể cập nhật điểm xếp hạng hoặc bài đánh giá của mình bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể chỉnh sửa câu trả lời của mình bất cứ lúc nào để thông báo nội dung cập nhật cho người dùng.

Phần bài đánh giá của người dùng trong trang thông tin trên Cửa hàng Play
Phần Bài đánh giá của người dùng tại trang thông tin trên Cửa hàng Play

Người dùng có nhiều khả năng sẽ cải thiện bài đánh giá của họ nếu bạn phản hồi và giải quyết kịp thời mối lo ngại của họ. Để nhận được thông báo qua email khi người dùng đăng bài đánh giá hoặc cập nhật bài đánh giá hiện có, bạn có thể bật tính năng Bài đánh giá mặt hàng trong phần Cài đặt tài khoản của Trang tổng quan dành cho nhà phát triển.

Bật thông báo về bài đánh giá

Thẻ Xếp hạng

Thẻ Điểm xếp hạng trong trang tổng quan dành cho nhà phát triển cung cấp thông tin tổng quan về các điểm xếp hạng của tiện ích, bao gồm cả tổng số bài đánh giá và điểm xếp hạng theo thời gian.

Thẻ Điểm xếp hạng trên trang tổng quan

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ người dùng

Để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất và xây dựng một tiện ích tuyệt vời, bạn cần thu thập, đánh giá và theo dõi các báo cáo lỗi cũng như yêu cầu về tính năng. Người dùng sẽ có thể yêu cầu hỗ trợ bằng cách cuộn xuống phần Hỗ trợ của mặt hàng trong cửa hàng, dưới phần Quyền riêng tư. Bạn có thể trả lời ý kiến phản hồi của người dùng theo hai cách:

  • Bằng cách sử dụng Trung tâm hỗ trợ tích hợp sẵn, hoặc
  • Chuyển hướng người dùng đến một trang web hỗ trợ riêng.
Phần hỗ trợ trong trang thông tin trên Cửa hàng Play
Phần hỗ trợ tại trang thông tin trên Cửa hàng Play

Trung tâm hỗ trợ

Cửa hàng Chrome trực tuyến cung cấp trung tâm hỗ trợ, nơi người dùng có thể để lại câu hỏi, đề xuất và những vấn đề họ đang gặp phải. Để sử dụng trung tâm hỗ trợ, trước tiên, bạn cần bật trung tâm này bằng cách chuyển đến trang quản lý Tài khoản rồi bật Chế độ hiển thị trong phần Hỗ trợ mặt hàng.

Nút bật/tắt chế độ hiển thị trong phần Hỗ trợ mặt hàng
Bật/tắt Chế độ hiển thị trong phần Hỗ trợ mục

Trong thẻ Hỗ trợ người dùng trên trang tổng quan dành cho nhà phát triển, bạn có thể xem, trả lời và quản lý ý kiến phản hồi của người dùng. Sử dụng trình đơn thả xuống Loại để lọc dữ liệu hoạt động đầu vào của người dùng theo yêu cầu về tính năng, báo cáo lỗi hoặc câu hỏi. Bạn có thể gán trạng thái cho từng yêu cầu và trả lời từng yêu cầu. Mỗi phiếu yêu cầu hỗ trợ bao gồm phiên bản tiện ích, loại trình duyệt và hệ điều hành để giúp bạn tái hiện lỗi hiệu quả hơn.

Thẻ Hỗ trợ người dùng trong mục trên trang tổng quan dành cho nhà phát triển
Thẻ Hỗ trợ người dùng trong mục trên trang tổng quan dành cho nhà phát triển

Sử dụng trang web hỗ trợ riêng

Bạn có thể thiết lập một trang web hỗ trợ riêng cho người dùng của mình để đường liên kết hỗ trợ xuất hiện thay cho giao diện mặc định trên diễn đàn. Trang web này có thể là bất kỳ nội dung nào bạn thích, chẳng hạn như:

  • Một nhóm thảo luận bằng Google Groups hoặc một dịch vụ tương tự nào đó.
  • Trang web xử lý biểu mẫu cho phép người dùng gửi ý kiến phản hồi hoặc phiếu yêu cầu hỗ trợ.
  • Trang web thông tin công khai có bản đồ lộ trình của sản phẩm hoặc các chi tiết khác.

Sau khi bạn thiết lập trang web, hãy chuyển tới thẻ Trang thông tin trên Cửa hàng Play của bảng điều khiển dành cho nhà phát triển rồi thêm đường liên kết vào trường URL hỗ trợ. Sau đó, đường liên kết hỗ trợ sẽ đưa người dùng đến trang web dành riêng cho bạn.

Trường URL hỗ trợ trang thông tin trên Cửa hàng Play