สำรวจตัวอย่างจากที่เก็บตัวอย่างส่วนขยายของ Chrome ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานของส่วนขยายหรือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างส่วนขยายของคุณเอง