อุ่นเครื่องและดึงข้อมูลล่วงหน้า: ใช้บริการแท็บที่กำหนดเอง

ส่วนที่ 3 ของคู่มือนี้จะมุ่งเน้นที่การเร่งความเร็วการเริ่มต้นเบราว์เซอร์ผ่าน warmup() และการดึงข้อมูลหน้าเว็บล่วงหน้าผ่าน mayLaunchUrl() การทำให้กระบวนการของเบราว์เซอร์ทำงานอุ่นขึ้นสามารถประหยัดเวลาได้ถึง 700 มิลลิวินาทีเมื่อเปิดลิงก์ เนื้อหาการแสดงผลล่วงหน้าผ่าน mayLaunchUrl ทำให้เนื้อหาภายนอกเปิดได้ทันที การใช้ทั้ง 2 API ร่วมกันช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ในการผสานรวมแท็บที่กำหนดเองได้เป็นอย่างยิ่ง เราแนะนำให้ทำเป็นอย่างยิ่ง

ขั้นตอนที่จำเป็นมีดังนี้

 1. ตรวจสอบผ่าน CustomTabsClient.getPackageName(...) ว่าเบราว์เซอร์เริ่มต้นรองรับแท็บที่กำหนดเองหรือไม่ หากใช่ ให้เชื่อมโยงกับ CustomTabsService ผ่าน CustomTabsClient.bindCustomTabsService()
 2. เมื่อเชื่อมต่อ CustomTabsService แล้ว ในโค้ดเรียกกลับ CustomTabsServiceConnection.onCustomTabsServiceConnected() ให้ทําดังนี้

  a. ทำให้กระบวนการของเบราว์เซอร์ทำงานอุ่นขึ้นผ่าน CustomTabsClient.warmup() b. สร้าง CustomTabsSession ใหม่ผ่าน CustomTabsClient.newSession()

 3. ดึงข้อมูลหน้าเว็บที่ผู้ใช้น่าจะเข้าชมล่วงหน้าผ่านทาง CustomTabsSession.mayLaunchUrl() ได้ด้วย (ไม่บังคับ)

 4. เมื่อเปิดแท็บที่กำหนดเองใหม่ ให้ส่ง CustomTabsSession ไปยัง CustomTabsIntent.Builder ผ่านตัวสร้าง new CustomTabsIntent.Builder(session)

หากแอปกำหนดเป้าหมายเป็น Android API ระดับ 30 ทาง CustomTabsClient.getPackageName(...) กำหนดให้คุณเพิ่มส่วนคำค้นหาลงในไฟล์ Manifest ของ Android เพื่อประกาศตัวกรอง Intent ที่ตรงกับเบราว์เซอร์ที่มีการรองรับแท็บที่กำหนดเอง

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
 …
  <queries>
    <intent>
      <action android:name="android.support.customtabs.action.CustomTabsService" />
    </intent>
  </queries>
</manifest>

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแบบเต็มของวิธีเชื่อมต่อกับบริการแท็บที่กำหนดเอง

private CustomTabsClient mClient;
private CustomTabsSession mSession;

private CustomTabsServiceConnection mConnection = new CustomTabsServiceConnection() {
  @Override
  public void onCustomTabsServiceConnected(
      @NonNull ComponentName name,
      @NonNull CustomTabsClient client
  ) {
    mClient = client;
    // Warm up the browser process
    mClient.warmup(0 /* placeholder for future use */);
    // Create a new browser session
    mSession = mClient.newSession(new CustomTabsCallback());
    // Pre-render pages the user is likely to visit
    // you can do this any time while the service is connected
    mSession.mayLaunchUrl(Uri.parse("https://developers.android.com"), null, null);
  }

  @Override
  public void onServiceDisconnected(ComponentName name) {
    mClient = null;
    mSession = null;
  }
};

private void bindCustomTabService(Context context) {
  // Check for an existing connection
  if (mClient != null) {
    // Do nothing if there is an existing service connection
    return;
  }

  // Get the default browser package name, this will be null if
  // the default browser does not provide a CustomTabsService
  String packageName = CustomTabsClient.getPackageName(context, null);
  if (packageName == null) {
    // Do nothing as service connection is not supported
    return;
  }
  CustomTabsClient.bindCustomTabsService(context, packageName, mConnection);
}

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
…
  bindCustomTabService(this);
  findViewById(R.id.button).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
      String url = "https://developers.android.com";
      CustomTabsIntent intent = new CustomTabsIntent.Builder(mSession)
          .build();
      intent.launchUrl(MainActivity.this, Uri.parse(url));
    }
  });
}

เปิดหน้าเว็บในแอปที่มาพร้อมเครื่อง

ใน Android แอปพลิเคชันที่มาพร้อมเครื่องจะจัดการ URL ได้ เช่น หากผู้ใช้ติดตั้งแอป Facebook ไว้และคลิกลิงก์ไปยังโพสต์ Facebook ผู้ใช้มักจะเลือกเปิดลิงก์ในแอป Facebook แทนในเบราว์เซอร์

โดยค่าเริ่มต้น แท็บที่กำหนดเองจะเปิดลิงก์ในแอปพลิเคชันที่มาพร้อมเครื่องที่เกี่ยวข้องหากมีการติดตั้งไว้ แต่เมื่อสร้าง CustomTabsServiceConnection แล้ว ลักษณะการทำงานนี้จะหยุดทำงานและ URL ทั้งหมดจะเปิดในแท็บที่กำหนดเองแทน เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น เราขอแนะนำให้เปิดใช้ลักษณะการทำงานนี้อีกครั้งโดยใช้โค้ดต่อไปนี้

CustomTabsIntent customTabsIntent = new CustomTabsIntent.Builder()
  .setSendToExternalDefaultHandlerEnabled(true)
  .build();

ขั้นตอนถัดไป: ดูวิธีปรับขนาดประสบการณ์การใช้งานแท็บที่กำหนดเอง