Tổng quan về chế độ cài đặt

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Cài đặt Công cụ cho nhà phát triển cho phép bạn kiểm soát hành vi của cả bảng điều khiển riêng lẻ và Công cụ cho nhà phát triển nói chung.

Bảng điều khiển Cài đặt. Settings (Cài đặt) có nhiều thẻ được mô tả ở những phần sau:

Mở phần Cài đặt

Cách mở phần Cài đặt Cài đặt.:

 1. Mở Công cụ cho nhà phát triển trên trang bất kỳ.
 2. Nhấp vào nút Cài đặt. Cài đặt trong thanh hành động ở trên cùng.

  Nút Cài đặt trong thanh thao tác ở đầu Công cụ cho nhà phát triển.

 3. Ngoài ra, khi lấy tiêu điểm trong Công cụ cho nhà phát triển, hãy nhấn:

  • ?
  • F1 trên Windows hoặc Linux
  • Fn + F1 trên máy Mac

Bảng điều khiển Settings (Cài đặt) sẽ mở ra.

Bảng điều khiển Cài đặt.

Dùng trình đơn Command để truy cập vào phần cài đặt nhanh hơn

Trình đơn lệnh là lựa chọn thay thế nhanh hơn để truy cập vào nhiều chế độ cài đặt. Cụ thể là nếu bạn nhớ tên hoặc thậm chí là giá trị của chế độ cài đặt nhưng không nhớ vị trí của chế độ cài đặt.

Cách thay đổi nhanh một chế độ cài đặt:

 1. Mở trình đơn Command.
 2. Bắt đầu nhập tên hoặc giá trị của chế độ cài đặt, chọn một chế độ được đề xuất rồi nhấn phím Enter.

Ví dụ: để đặt ngôn ngữ trên giao diện người dùng cho Công cụ cho nhà phát triển thành tiếng Trung, hãy nhập Chinese rồi chọn một tuỳ chọn.

Các tuỳ chọn dành cho ngôn ngữ giao diện người dùng cho Công cụ cho nhà phát triển của Trung Quốc.

Các lệnh này trực tiếp đặt giá trị cho Cài đặt. Settings > Preferences > Appearance > Language (Cài đặt > Cài đặt > Lựa chọn ưu tiên > Giao diện).