Giới thiệu về Manifest V2

Tìm hiểu về cách phát triển các tiện ích dành cho Chrome.

Các trang này chứa hướng dẫn và thông tin tham khảo dành cho nhà phát triển muốn tạo tiện ích cho trình duyệt Chrome. Nếu bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu, hãy xem các trang bắt đầu sau đây:

Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy các điểm truy cập hữu ích trong các trang sau:

Ngoài tài liệu ở đây, nhiều nhà phát triển còn tìm thấy nội dung hữu ích trên cộng đồng tại:

Cảm ơn bạn đã trở thành thành viên của cộng đồng nhà phát triển tiện ích. Chúng tôi rất vui vì bạn đã tham gia!