ไฟล์ Manifest - คำอธิบาย

สตริงข้อความธรรมดา (ไม่ใช่ HTML หรือการจัดรูปแบบอื่นๆ ไม่เกิน 132 อักขระ) ที่อธิบายส่วนขยาย เช่น

"description": "A description of my extension"

คำอธิบายนี้ควรเหมาะกับทั้งหน้าส่วนขยายของเบราว์เซอร์ (chrome://extensions) และ Chrome เว็บสโตร์ คุณระบุสตริงที่เจาะจงภาษาสำหรับช่องนี้ได้ ดูรายละเอียดได้ที่การทำให้เป็นสากล