เวอร์ชันไฟล์ Manifest

จำนวนเต็มที่ระบุเวอร์ชันของรูปแบบไฟล์ Manifest ที่แพ็กเกจของคุณต้องการ ต้องใช้คีย์นี้ เช่น

"manifest_version": 3

ค่าที่รองรับสำหรับคีย์นี้คือ

  • 3: ใช้รูปแบบไฟล์ Manifest V3 และชุดฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง

เวอร์ชันปัจจุบันคือไฟล์ Manifest V3 Chrome เว็บสโตร์ไม่ยอมรับส่วนขยายไฟล์ Manifest V2 อีกต่อไป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในไทม์ไลน์การสนับสนุนไฟล์ Manifest V2) จะมีไฟล์ Manifest เวอร์ชันอื่นๆ ในอนาคต (V4 และอนาคต) แต่ยังไม่มีกำหนดเวลา