ไฟล์ Manifest - เวอร์ชัน

ตัวเลขจำนวนเต็มที่คั่นด้วยจุด 1-4 จุดที่ระบุเวอร์ชันของส่วนขยายนี้ กฎ 2 ข้อ ที่ใช้กับจำนวนเต็มมีดังนี้

  • จำนวนเต็มต้องอยู่ระหว่าง 0 ถึง 65, 535 เท่านั้น
  • จำนวนเต็มที่ไม่ใช่ 0 จะเริ่มต้นด้วย 0 ไม่ได้ เช่น 032 ไม่ถูกต้องเนื่องจากขึ้นต้นด้วย 0
  • โดยต้องไม่เป็น 0 ทั้งหมด เช่น 0.0 และ 0.0.0.0 จะใช้ไม่ได้ แต่จะใช้ 0.1.0.0 ได้

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของเวอร์ชันที่ถูกต้อง

  • "version": "1"
  • "version": "1.0"
  • "version": "2.10.2"
  • "version": "3.1.2.4567"

หากส่วนขยายที่เผยแพร่มีสตริงเวอร์ชันใหม่กว่าส่วนขยายที่ติดตั้ง ระบบจะอัปเดตส่วนขยายนั้นโดยอัตโนมัติ

โดยการเปรียบเทียบจะเริ่มต้นด้วยจำนวนเต็มที่อยู่ซ้ายสุด จากนั้น ถ้าจำนวนเต็มเหล่านั้นเท่ากัน ระบบจะเปรียบเทียบ จำนวนเต็มทางขวา เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 1.2.0 เป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่า 1.1.9.9999

จำนวนเต็มที่ขาดหายไปเท่ากับ 0 ตัวอย่างเช่น 1.1.9.9999 ใหม่กว่า 1.1 และ 1.1.9.9999 ใหม่กว่า 1.2

ชื่อเวอร์ชัน

นอกเหนือจากช่อง "version" ซึ่งใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอัปเดตแล้ว คุณยังตั้งค่า "version_name" เป็นสตริงเวอร์ชันที่สื่อความหมายได้ และจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงผล หากมี

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของชื่อเวอร์ชัน

  • "version_name": "1.0 beta"
  • "version_name": "build rc2"
  • "version_name": "3.1.2.4567"

หากไม่มี version_name อยู่ ระบบจะใช้ช่องเวอร์ชันเพื่อการแสดงผลด้วย