מניפסט – רקע

מפתח מניפסט אופציונלי המשמש לציון קובץ JavaScript בתור קובץ השירות של התוסף. קובץ שירות (service worker) הוא סקריפט רקע שפועל כ-handler העיקרי של התוסף. מידע נוסף זמין במאמר מבוא מקיף יותר ל-Service Workers.

{
 ...
  "background": {
   "service_worker": "service-worker.js",
   "type": "module"
  },
 ...
}