مانیفست - پس زمینه

یک کلید مانیفست اختیاری که برای تعیین یک فایل جاوا اسکریپت به عنوان کارمند سرویس برنامه افزودنی استفاده می شود. Service Worker یک اسکریپت پس زمینه است که به عنوان کنترل کننده رویداد اصلی برنامه افزودنی عمل می کند. برای اطلاعات بیشتر، به معرفی جامع تر خدمات کارگران مراجعه کنید.

{
 ...
  "background": {
   "service_worker": "service-worker.js",
   "type": "module"
  },
 ...
}