Plik manifestu – tło

Opcjonalny klucz pliku manifestu używany do określania pliku JavaScript jako skryptu service worker rozszerzenia. Skrypt service worker to skrypt działający w tle, który pełni rolę głównego modułu obsługi zdarzeń rozszerzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z obszerniejszym wprowadzeniem do mechanizmów Service Worker.

{
 ...
  "background": {
   "service_worker": "service-worker.js",
   "type": "module"
  },
 ...
}