Kaynaklar arası yerleştirme politikası

cross_origin_embedder_policy manifest anahtarı, uzantının, uzantının kaynağına yapılan istekler için Cross-Origin-Embedder-Policy (COEP) yanıt başlığı için bir değer belirtmesine olanak tanır. Buna, uzantının hizmet çalışanı, pop-up'ı, seçenekler sayfası, uzantı kaynağına açık olan sekmeler vb. dahildir.

Bu anahtar, cross_origin_opener_policy ile birlikte bu anahtarın çapraz kaynak izolasyonunu etkinleştirmesine olanak tanır.

Manifest beyanı

cross_origin_embedder_policy manifest anahtarı, dize alan value adlı bir özelliğe sahip bir nesne içerir. Chrome, uzantının kaynağından kaynak sunarken Cross-Origin-Embedder-Policy üst bilgisinin değeri olarak bu dizeyi kullanır. Örneğin:

{
  ...
  "cross_origin_embedder_policy": {
   "value": "require-corp"
  },
  ...
}

Bu özellik hakkında daha fazla bilgi edinmek için Çapraz kaynak izolasyonuna genel bakış başlıklı makaleyi inceleyin.