นโยบายเครื่องมือเปิดแบบข้ามต้นทาง

คีย์ไฟล์ Manifest cross_origin_opener_policy ช่วยให้ส่วนขยายระบุค่าของส่วนหัวการตอบกลับ Cross-Origin-Opener-Policy (COOP) สำหรับคำขอไปยังที่มาของส่วนขยาย ซึ่งรวมถึงโปรแกรมทำงานของบริการ ป๊อปอัป หน้าตัวเลือก แท็บที่เปิดไปยังทรัพยากรของส่วนขยาย และอื่นๆ

คีย์นี้ช่วยให้ส่วนขยายเลือกใช้การแยกแบบข้ามต้นทางได้ร่วมกับ cross_origin_embedder_policy

การประกาศไฟล์ Manifest

คีย์ไฟล์ Manifest cross_origin_opener_policy มีออบเจ็กต์ที่มีพร็อพเพอร์ตี้ 1 รายการชื่อ value ซึ่งนำสตริงมาใช้ Chrome ใช้สตริงนี้เป็นค่าของส่วนหัว Cross-Origin-Opener-Policy เมื่อแสดงทรัพยากรจากต้นทางของส่วนขยาย เช่น

{
  ...
  "cross_origin_opener_policy": {
   "value": "same-origin"
  },
  ...
}

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้ได้ที่ภาพรวมของการแยกแบบข้ามต้นทาง